Forskerutdanning ved NST

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har som mål å være et nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og utviklingssenter for telemedisin, e-helse og samhandling.

NST utfører framtidsrettet, tverrfaglig forskning som utvikler og fornyer helse- og omsorgstjenesten.

En viktig del av dette arbeidet er å utdanne forskere til telemedisinfeltet. Vi har doktorgradsstudenter fra hele verden - med bakgrunn i teknologi, medisin eller samfunnsfag.

  • Doktorgradsstudenter har veileder og tilhørighet til et universitet, men er tilknyttet NST.
  • Doktorgraden finansieres av eksterne midler.
  • NST kan gi støtte til søknadsskriving og forarbeider til en doktorgrad.
  • NST kan knytte til seg mastergradsstudenter fra inn- og utland som hospitanter eller medarbeidere i prosjekter.