Forskning for framtida

Statlige forskningsmillioner skal gi nye bedrifter, produkter og tjenester. Det forventes at SFI-sentrene blir så sterke at forskningslandskapet forandres og viktige bånd til internasjonale miljø knyttes.
SFI-plaketter_200x139
De tre tromsøsentrene har mottatt sine SFI-plaketter. Fra venstre; Direktør Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø, professor Gunnar Hartvigsen, Tromsø Telemedicine Laboratory, professor Trond Jørgensen, MabCent, professor Bjørn Olstad, FAST og rektor Jarle Aarbakke, UiT. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Budskapet fra Norges forskningsråd under kontraktssigneringen med de tre nordligste sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er entydig. - Ny kunnskap skal danne grunnlag for framtidig innovasjon. De beste skal samarbeide med de beste for å skape internasjonalt konkurransedyktige bedrifter, fremholdt Forskningsrådets representant under markeringen i Tromsø, divisjonsdirektør Ragnhild Solheim.

Kunnskapsbygger

Tromsø Telemedicine Laboratory er ett av tre SFI-sentre i Tromsø. Statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet fremhever sentrene som viktige kunnskapsbyggere for framtida. I tillegg til millionbeløp fra Forskningsrådet kommer store beløp fra bedrifter og forskningsinstitusjoner som er partnere i satsingen til de enkelte sentrene.

- Den selvtillit som forskningsmiljøet i Tromsø gjennom SFI-sentrene nå fremstår med, er ikke bygget på luft. Dere har vist gjennom hardt arbeid, vitenskapelige resultater og konkurranse at dere er de fremste i landet på deres områder. Det gir penger, prestisje og ikke minst, forventninger om at nyskapning av ypperste klasse kommer ut i den andre enden, sier Rikke Lind.
TTL-signering_350x137
Ledere og forskere ved Tromsø Telemedicine Laboratory. Fra venstre; administrativ leder Sture Pettersen, forsker Vedad Hadziavdic, faglig leder Gunnar Hartvigsen, forsker Daniel Nygård og forsker Geir Østengen. Foto: Jan Fredrik Frantzen.

Stabile rammevilkår

Blant senterlederne som nå er sikret stabile og gode rammevilkår de kommende år er administrativ leder ved Tromsø Telemedicine Laboratory, Sture Pettersen.

- Vi befinner oss i ett av de mest kompakte og største miljø innenfor helse og IKT i Norge og skal bygge videre på det gode samarbeid vi har med partnerne våre.

- Vi har intensjoner om å bidra til mer aktiv bruk av teknologi innenfor helse. Jeg har stor tro på at vi gjennom brukervennlige og enkle systemer som pasienter kan håndtere selv skal kunne motivere folk til å ta mer hånd om egen helse på en forsvarlig måte.

De to andre SFI-sentrene i Tromsø som signerte avtaler var MabCent og Fast.