Forskning i fin form

Utstillingen "Forskning i fin form" som åpner den 22. september, er et samarbeidsprosjekt mellom formgivere ved forskjellige forskningsinstitusjoner i Tromsø.
Molly van der Weij fra Nasjonalt senter for telemedisin deltar i utstillingen.

Den 22.september åpner utstillinga “Forsking i fin form” på Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Utstillinga åpner som ett av arrangementene under årets Forskningsdager  og retter fokus mot den visuelle delen av forskningsformidling. Her kan du få se skalamodeller av insekter, tegninger og illustrasjoner, hvordan et Ottar-hefte blir til, animasjon, grafisk design, fotografi og websider. Alle arbeidene som stilles ut er laget av ansatte ved fem forskningsinstitusjoner i Tromsø:

Fiskeriforskning
Nasjonalt senter for Telemedisin
Norsk Polarinstitutt
Norut Gruppen
Universitetet i Tromsø


Formidling av forskningsbasert kunnskap er viktig i dagens samfunn, og for å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for allmennheten er det ofte helt nødvendig med gode visuelle løsninger som krever fagkompetanse på helt andre felt enn det forskerne har. Det er denne fagkompetansen vi vil fokusere på for derved å øke bevisstheten om dette feltet og i neste omgang videreutvikle og forbedre det.

I forbindelse med utstillingsåpningen arrangeres det også et seminar : "I see what you mean",  kl. 1100 - 1500 samme dag.

Seminarprogram:

1100 -1120: Molly van der Weij, tegner/visuell formgiver ved Nasjonalt Senter for Telemedisin: "I see what you mean"

1120 - 1140: Per Hasvold, forsker ved nasjonalt Senter for Telemedisin: "Hvordan kunst kan styrke medvirkning i utvikling av nye løsninger innen telemedisin"

1140-1200: Kåre Kullerud, førsteamanuensis ved Institutt for geologi, UiTø: "En animasjon forteller mer enn tusen bilder"

12-1245: Lunsj

1245-1305: Berit Lindquister, rådgiver/produktdesigner Norsk Designråd: "Design som kommunikasjonsverktøy"

1305- 1325: Bruno Laeng, professor ved Institutt for psykologi, UiTø: "Lines and shadows and the grand illusion of reality."

1325 - 1400 Pause

1400-1450: Paneldebatt. Ordstyrer: Hilde Pettersen, kommunikasjonsdirektør ved Nasjonal Senter for Telemedisin

1500: Utstillinga "Forskning i fin form" åpnes av rektor ved UiTø Jarle Aarbakke.


Velkommen!