Forsterker kompetent miljø

Det er svært hyggelig å åpne Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare (Friprogsenteret) sitt Tromsøkontor.
friprog_aapning_400
Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys åpnet Nasjonalt kompetansesenter for fri programvares Tromsøkontor hvor Morten Amundsen (t.h.) er tilsatt som daglig leder. Foto: Jarl-Stian Olsen, NST.
- Med Troms fylkeskommune som en av initiativtakerne til dette senteret, er det helt på sin plass med et lokalkontor her, sier Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Åpningen av Friprogsenterets arktiske kontor var strategisk lagt til Tromsø Telemedicine and eHealth Conference som arrangeres i dagene 9.-11. juni. Daglig leder i Tromsø, Morten Amundsen ble høytidelig ”innsatt” og ønsket velkommen av landets IT-minister, Heidi Grande Røys.

- Gjennom å koble Friprogsenteret til ett av verdens beste kompetansemiljø på helse-IT, vil miljøet i Tromsø bli ytterligere forsterket, mener statsråden.

Samlokalisert med NST

I Tromsø skal Friprogsenteret være samlokalisert med Nasjonalt senter for telemedisin nettopp for å dra nytte av en allerede etablert kunnskapsbank. Konkret har statsråden forventninger om at disse miljøene sammen skal stimulere til:

  • bedre samhandling på tvers av helseregionene
  • bedre samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • kostnadskutt i helsesektoren
  • nettverksbygging og forskningssamarbeid

Dokumentasjon

- Det finnes ingen dokumenterte effekter av satsingen på fri programvare, så jeg håper at koblingen til forskningsmiljøet ved telemedisinsenteret kan gi oss noen dokumenterte svar etter hvert, fremholder Heidi Grande Røys.

Konferanse og delingsplattform

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare ble etablert for ett år siden og har som formål å stimulere offentlige og private virksomheter til å etablere delingskultur og ta i bruk fri programvare. Senteret er bemannet med tre personer på hovedkontoret i Drammen samt en person i Tromsø.

- Vi skal fremme deling, gjenbruk og samarbeid som gir alle reell frihet til å velge, og dette skal vi blant annet gjøre gjennom en årlig konferanse, GoOpen og en delingsplattform på Internett som heter Delingsbazaren, forteller senterets administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid.