Fortellinger om fremtiden

I Tromsø vil du få høre fortellinger om fremtiden i dagene 12. - 14. juni. Da setter den årlige telemedisinkonferansen, TTeC 2006 søkelys på hvordan moderne teknologi kan forme fremtidens helsetjeneste.

Fremtidsforskere har sett i glasskula og fastslått at om få år vil teknologien være mennesket overlegen når det gjelder intelligens. Fremtidsforsker Maria Hoppe bygger opp om dette med å poengtere følgende: "Å beherske teknologien blir en forutsetning for å lykkes i det femte samfunn. Teknologien blir det leirbålet fremtidens historier fortelles rundt".

Visjoner og bilder
I juni møtes forskere, helsepersonell og representanter fra næringsliv og politikk for å dele visjoner og bilder om framtida innenfor telemedisin og e-helse.

  • - "Mange brikker er nå på plass. En rekke interessante foredragsholdere har meldt seg. Årets konferanse favner et bredt spekter av forskere og fremtidsfortellere", opplyser konferansens leder, Molly van der Weij.

Stor internasjonal arena
Nasjonalt senter for telemedisin er arrangør av den internasjonale telemedisin- og e-helsekonferansen som årlig samler mellom 250-300 deltakere fra hele verden. At konferansen har stor internasjonal interesse, gjør den til en arena for nettverksbygging og utveksling av erfaringer på tvers av landegrensene. Noe som også gjenspeiles i programmet.

Fire tema
Programmet er delt inn i fire hovedtema hvor fellesnevneren er framtidsvisjoner. Temabolkene er:

  • Mulige framtidsbilder
  • Innovasjon og nyskapning
  • Politikk og strategier
  • Erfaringer med telemedisin og metodebruk

Inspirasjonsarena

  • - "Vi håper at ledere og beslutningstakere i helsevesenet vurderer dette som en interessant arena for å hente inspirasjon til fremtidig satsing på moderne helsetjenester. Her vil de få innblikk i status og morgendagens løsninger", sier Molly van der Weij.

Kunnskapsdusj
Konferanselederen er opptatt av å skape en møteplass for læring, nettverksbygging og sosialt samvær.

  • - "Vi lager en gjensidig læringsarena som inneholder mye mer enn foredrag av høy vitenskapelig kvalitet. Det vil i tillegg være en kunnskapsdusj for alle som ønsker å dele sine tanker om framtida med andre", sier hun.
TTeC konferanseprogram finner du her: www.telemed.no/ttec2006