Fra Sunnaas til Palestina med telemedisin

I høst gikk den første videokonferansen av mange mellom Sunnaas sykehus HF og fire rehabiliteringssentre i Palestina av stabelen.
 
 

Utover høsten og våren 2012 skal en hel rekke forelesninger gjennomføres innenfor rammene av et prosjekt ledet av Nasjonalt senter for samhandling og telelemedisin (NST). Målet med tilbudet, i tillegg til kompetanseoverføring, er å skape et varig samarbeid mellom Palestina og Sunnaas.

Gode forberedelser skapte engasjement

Fra Sunnaas sykehus deltok direktør Einar Magnus Strand, forskningsdirektør Johan Stanghelle og lederne for seksjonene ved sykehuset.

Deltagerne signaliserte stor vilje til engasjement i nettverket gjennom godt gjennomarbeidede presentasjoner som brakte frem mye engasjement på palestinsk side. Det ble en god dialog i etterkant av presentasjonene.

- Jeg følte at det var en overraskende nærhet mellom oss ved Sunnaas og sentrene i Palestina i denne seansen, og jeg tror absolutt at utbyttet av et slikt program er like stort på begge sider. Jeg ser med forventning fram til fortsettelsen, sier Johan Stanghelle.

Positiv til videokonferanse

- Oppstartkonferansen demonstrerte at samarbeid over videokonferanse kan ha store potensialer på flere områder, forklarer Johan Stanghelle.

-  For oss er det lærerikt å måtte forholde oss til kamera, mikrofon og et ”annerledes” publikum. Det gjør det mer krevende enn vanlig å gjøre en pedagogisk god jobb. Dette samarbeidet er minst like lærerikt for Sunnaas som for palestinerne. Det er også svært spennende å få innblikk i hva palestinerne er opptatte av, og jeg ser gode muligheter for mer toveiskommunikasjon, eventuelt også at palestinerne presenterer fra sin side, avslutter Stanghelle.

Les mer om dette, og få annen nyttig informasjon på Helsekompetanse sine sider.