Framtidsrettet ambassadør

- Telemedisin og e-helse er framtida, fastlo den amerikanske ambassadør i Norge, Benson K. Whitney under en snarvisitt ved Nasjonalt senter for telemedisin.

Den amerikanske ambassadør Benson K. Whitney (i midten) er opptatt av fremtidsmulighetene i økt bruk av telemedisin og e-helse. Han fikk høre om Norges erfaringer på dette området av sykehusdirektør Knut Schrøder og senterleder ved NST, Steinar Pedersen (t.v.).
Foto: Jan Fredrik Frantzen

Ambassadøren har vært i Tromsø i forbindelse med nordområdekonferansen ”Arctic Frontiers” som samlet 450 deltakere fra 20 land. Ben Whitney benyttet Tromsø-besøket til å oppdatere seg om hva telemedisinmiljøet i nord jobber med. En kortfattet orientering av senterleder Steinar Pedersen ga ambassadøren innblikk i utfordringer og muligheter i den telemedisinske verden.

Spennende jobbområde
- Dere arbeider med et svært fremtidsrettet område. Jeg vurderte selv for noen år siden å gå inn i telemedisinsk virksomhet i hjemstaten Minnesota. Det ble ikke noe av det den gang, men jeg følger med fra sidelinja, sa ambassadøren.

Interessert i masterprogram
Ben Whitney er opptatt av forskning og utdanning og uttrykte at han ønsker å styrke studentutvekslingen mellom USA og Norge.
- Det er interessant at det er etablert et masterprogram i telemedisin i Tromsø hvor undervisningen foregår på engelsk. Det skal jeg ta med meg til mitt hjemland. Kanskje kan det åpne for flere amerikanske studenter her i Tromsø, sa Whitney.