Fredskurs for helsearbeidere

Mange leger og sykepleiere gjør en fantastisk innsats i konfliktområder rundt om i verden. Det nye kurset Medical Peace Work skal hjelpe dem i en rolle mange ikke har tenkt på: som fredsmeglere.
medical_peace_work_400
F.v. Vegard A. Johansen og Eirik Øvernes hjelper fredsduene å få luft under vingene. Det nye nettbaserte kurset Medical Peace Work er laget spesielt for å hjelpe helsearbeidere i konfliktsituasjoner. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Leger og sykepleiere blir ofte ansett som som nøytrale parter i konflikter. Det gir grunnlag for å tenke helt nytt når det gjelder å kombinere helse og fredsarbeid.

Denne innsikten er nå fulgt opp med et helt nytt, nettbasert kurs som skal forberede helsepersonell på konfliktsituasjoner, som mange ikke er bevisste på at de kan komme opp i. Nasjonalt senter for telemedisin (NST) står bak webløsningen og den pedagogiske utformingen av kurset.

Gratis og tilgjengelig overalt

Eirik Øvernes og Vegard A. Johansen ved NST har jobbet med prosjektet i over to år. De er godt fornøyde med det ferdige kurset, som er på engelsk, gratis og tilgjengelig for alle.

- Tematikken er veldig spennende og kurset møter et økende behov for slik kompetanse. Det er lite som tyder på at verken voldsproblemet eller flyktningestrømmene i verden skal avta de neste årene, sier Øvernes, som har jobbet som pedagogisk rådgiver i prosjektet.

- I denne sammenhengen spiller helsepersonell potensielt en veldig viktig rolle. ”Medical Peace Work” er et veldig fleksibelt kurs, og deltakerne kan ta hele eller deler av kurset, alt etter hvilke utfordringer de står overfor. Ettersom alt ligger tilgjengelig ute på nettet kan de også ta det hvor som helst der de har tilgang til Internett, forteller han videre.

Fra selvskading til flyktningestrømmer

Hver modul i kurset er på mellom åtte og ti timer og inneholder videoer og eksempler fra ulike typer konfliktsituasjoner. I tillegg til at enkeltpersoner kan ta kurset er det lagt opp slik at universiteter og høgskoler skal kunne tilpasse og bruke kursinnholdet i sine egne undervisningsopplegg – uten at det koster dem noe.

- De syv modulene i kurset, på til sammen 60 timer, skal gi deg en akkreditering på at du har kunnskap til å håndtere ulike typer konflikter, som for eksempel selvskading eller ukontrollerte situasjoner i flyktningeleire, forteller webutvikler Vegard Johansen som har satt det hele i system.

Nettstedet www.medicalpeacework.org driftes nå videre av Nasjonalt senter for telemedisin gjennom elæringsportalen www.helsekompetanse.no.

Prosjektet er finansiert av prosjektpartnerne og EU-programmet Leonardo da Vinci. Prosjektpartnerne inkluderer blant annet Nasjonalt senter for telemedisin, Senter for internasjonal Helse ved Universitetet i Tromsø, Den norske Legeforeningen og University College i London. Senter for internasjonal Helse har vært prosjektleder.

Kontaktpersoner ved NST

Kurs- og webutvikler Vegard A. Johansen, telefon 474 17 731 og e-post vegard.johansen@telemed.no

Pedagog Eirik Øvernes, telefon 481 33 173 og e-post eirik.overnes@telemed.no