Fri Flyt av pasientinformasjon - fiksjon eller faktum

Det er en kjent sak at lovverket begrenser mulighetene for direkte tilgang til pasientinformasjon mellom de ulike delene av helsevesenet. Fri Flyt-konferansen i juni skal drøfte hvordan vi kan oppnå mer sømløs samhandling - til beste for pasientene.
omsorg_sykehus_h_300
Pasienter behandles ofte av flere nivåer i helsetjenesten i løpet av et sykdomsforløp. Hva krever dette av informasjonsflyten for at pasientbehandlinga skal bli god nok? Illustrasjonsfoto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Det blir ofte sagt at pasientene blir kasteballer i helse-systemet, og det er ikke alltid sikkert at den informasjonen som følger med en pasient ved overflytting fra ett sykehus til et annet er tilstrekkelig for en optimal behandling på sykehus nummer 2.

Dårlig informasjonsflyt

- Informasjonsflyten innad i helsevesenet er i mange sammenhenger for dårlig, og det er ett av hovedtemaene under årets konferanse, forteller Eva Skipenes ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Ett eksempel er pasienter som starter kreftbehandling på et universitetssykehus og blir overflyttet til lokalsykehuset for videre behandling. En epikrise inneholder ikke alltid all den informasjonen lokalsykehuset trenger i den videre jobben. Da må det annen lut til.

"Vi skal se på hvordan vi kan bedre informasjonsflyten i helsevesenet, samtidig som vi ivaretar personvernet"

- Eva Skipenes, NST


Personellet som behandler pasienten har behov for detaljert informasjon om den behandling som er gitt på universitetssykehuset, og det blir regelmessig hevdet at de kunne hatt god nytte av å slå opp i journalsystemet der. Men med den lovgivninga vi har i dag er det ikke lov.

Personvern på helsa løs?

Mange aktører i helsesektoren ønsker at det skal bli lov å slå opp i journalsystemene på tvers av virksomheter og nivåer i helsetjenesten. Men dette er ikke uten problemer. Hvordan skal personvernet ivaretas dersom det åpnes for tilgang til pasientopplysninger på tvers av virksomhetene?

- Dersom helsepersonellet ikke kan slå opp på tvers, får da pasienten den behandlingen hun trenger? Eller er påstandene om behovet for slik tilgang overdrevet, spør Skipenes til slutt...

Kontaktperson hos NST

Sikkerhetsrådgiver Eva Skipenes, telefon 911 77 515 og epost: eva.skipenes@telemed.no
 

Konferanse-fakta


Fri Flyt-konferansen arrangeres 15. og 16. juni 2009 på SAS-hotellet i Tromsø. Påmeldingsfrist er 8. juni, og det blir fire ulike sesjoner:

  1. Formidling av journalopplysninger - en risikosport?
  2. Pasienten som forvalter av egne helseopplysninger
  3. Formidling av pasientopplysninger: Ikke bare tilgang på tvers - også elektronisk meldingsutveksling?
  4. Helsetjenester i hjemmet: "My home is my hospital"
Mer informasjon finner du på disse nettsidene: http://www.nsh.no og
http://www.telemed.no/friflyt2009. Konferansen arrangeres i år i stedet for Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC) og er et samarbeid mellom NST, Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, MedCom, Tromsø Kommune og HIT Nord-Norge.


Andre saker i dette nyhetsbrevet: