Frisk opp kunnskapen

Nå er vårens kompetansetilbud tilgjengelig for helse- og sosialarbeidere i hele landet.

Nasjonal katalog for fjernundervisning tilbyr både etablerte kurs og forelesninger, men også noen nyheter på kompetansesiden. Gjennom vårens program kan du delta i tverrfaglige forelesninger og -kurs ved bruk av videokonferanse og/eller internett.

Mange ulike fagmiljø bidrar med kunnskap innen psykiatri, demens, sykepleie, habilitering, læring og mestring, tidlig stimulering av barn, autisme og mye mer.

For første gang stiller også Nasjonalt senter for telemedisin med en serie telemedisinske forelesninger.

Ønsker du å delta?

For nærmere informasjon om tilbud og påmelding:
www.undervisningskatalogen.no og www.helsekompetanse.no
Kontaktperson v/Nasjonalt senter for telemedisin er Vibeke Flytkjær som kan kontaktes på epost: vibeke.flytkjaer@telemed.no og tlf. 91559172