Fyller kunnskapshull

Tre medarbeidere fra Nasjonalt senter for telemedisin har bidratt til å fylle et kunnskapshull for studenter og helsepersonell i Norge.
Fyller kunnskapshull
Jarl-Stian Olsen (t.v.), Eva Skipenes (foran) og Ellen K. Christiansen fra Nasjonalt senter for telemedisin er bidragsytere i en nylansert lærebok om IKT i helsetjenesten. Foto; Jan Fredrik Frantzen.
Som bidragsytere i ei nylansert lærebok om IKT i helsevesenet, har Eva Skipenes, Ellen K. Christiansen og Jarl-Stian Olsen medvirket til en utgivelse av stor verdi for studenter og andre som trenger innsikt i kompleksiteten rundt bruk av IKT i norsk helsevesen.

Faglige bidragsytere

Redaktør Torunn Vatnøy har med utgangspunkt i nasjonale strategier og handlingsplaner laget ei bok som presenterer informasjonssystemene i dagens helse-Norge, noen sentralelover og regelverk, informasjonssikkerhet, standarder for informasjonsutveksling og kanskje aller viktigst; bruk av IKT for å styrke pasienters og brukeres medvirkning.

Vatnøy er intensivsykepleier ved Sørlandet sykehus i Arendal og har master i helseinformatikk fra Høgskolen i Agder og Universitetet i Ålborg. Hun har med seg flere medforfattere fra ulike kompetansemiljø i Norge, deriblant Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø

Informasjonssikkerhet

Sikkerhetsrådgiver Eva Skipenes har bidratt med et kapittel om informasjonssikkerhet basert på kunnskap hun har tilegnet seg gjennom lang erfaring, først i Telenors sikkerhetsgruppe og senere ved Nasjonalt senter for telemedisin.

- Jeg har forsøkt å gi et lite innblikk i hvilke utfordringer helsevesenet står overfor når det gjelder informasjonssikkerhet. Det handler blant annet om hvilke trusler elektroniske informasjonssystemer kan utsettes for og hvilke mottiltak som bør treffes, opplyser medforfatter Eva Skipenes.

Juridisk rådgiver ved Nasjonalt senter for telemedisin, Ellen K. Christiansen har bidratt med juridiske analyser i boka og Jarl-Stian Olsen ved kommunikasjonsavdelingen har løftet det visuelle uttrykk med et par illustrasjoner.

Skal inspirere

Medvirkning, samhandling, sikkerhet er en bok som skal inspirere studenter og helsepersonell og gjøre dem bedre i stand til å ta i bruk IKT til beste for pasienten. Boken kan også brukes som en håndbok og som en bok til hjelp for ledere i strategi- og utviklingsarbeid i helsetjenesten.

Boken viser hvordan IKT kan bidra til å:
• effektivisere og forenkle arbeidsprosesser
• øke den reelle pasientmedvirkning
• øke kvaliteten på helsehjelpen
• legge til rette for samhandling og god kommunikasjon mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og pasient, samtidig som taushetsplikten og pasientens integritet blir ivaretatt.

Leseren vil også finne ordforklaringer, oversikt over nettsteder med helseinformasjon, oversikt over journalsystemer og hovedleverandører i de ulike sektorer og mange andre nyttige referanser.

Boken kan bestilles fra Conflux forlag: http://www.conflux.no/bok/IKT.html