Gamification trakk folk på eHealth Week 2013

NST presenterte flere prosjekter på eHealth Week i Dublin under paraplyen eHealth Norway.

I tillegg til å promotere det brede spekteret av kompetanse Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin besitter, ble en rekke prosjekter vist frem på standen. Gamification var en fellesnevner blant flere, eksempelvis sjekkdeg.no, som bruker gamification for å opplyse ungdommer om kjønnsykdommer, og Android-appen Diabetesdagboka. Her arbeides det med å bruke gamification i senere versjoner for å motivere til registrering av informasjon.


Håndhygienespillet 

I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har NSTs Helsekompetanse laget undervisningsopplegget "Jeg vil bli helsefagarbeider - med ABC til fagbrev".

Opplegget er rettet mot personell uten relevant helsefagutdanning som ønsker å ta eksamen i helsefaget. Dette opplegget har i to år brukt "blended learning" - altså nettstøttet læring hvor de har både studiesamlinger og et kursrom på nett - med stor suksess. Nå bygges det på med et læringsspill innen temaet håndhygiene.

Versjonen som ble demonstrert i Dublin ble prøvd ut av flere besøkende som ble veldig interessert i både konseptet og utførelsen. Det er mange spennende initiativ innen feltet gamification i e-læring, og NST er på banen.

Mer informasjon på helsekompetanse.no.