Gir bedre livskvalitet

Store smerter og sår som væsker. Pasienter med kroniske sår har nok å stri med i hverdagen. Nå får de spesialisthjelp over Internett.
saarveiledning_400
Med gode bilder fra hjemmetjenesten kan spesialistene vurdere hvordan såret kan stelles på best mulig måte. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Så mange som tre til fem prosent av befolkningen over 65 år sliter med sår som ikke vil gro. Noen ganger kommer sårene tilbake flere ganger, og hjemmetjenesten har ofte ikke kapasitet eller kunnskap til å behandle sårene på en god nok måte.

- Mange får sårproblemer som kan bli langvarige. Det hemmer dem ofte i hverdagen fordi det både lukter vondt og er smertefullt, forteller assistentlege Nathalie Dufour ved hudavdelinga på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Bedre livskvalitet for pasienten

I et nytt samarbeidsprosjekt mellom UNN og Nasjonalt senter for telemedisin kan disse sårpasientene nå få hjelp over Internett. Hjemmetjenesten tar digitale bilder av sårene og sender dem inn til Hudavdelingen på sykehuset gjennom en sikker internettløsning.

Der kan assistentlege Nathalie Dufour og sykepleier Ada Steen vurdere bildene og gi veiledning i hvordan hjemmetjenesten kan behandle sårene slik at de gror bedre.

- Det kan være veldig vanskelig å behandle sår. Det krever mye erfaring, og ingen sår er helt like, forklarer Steen og Dufour.

Pasienter som skal delta i prosjektet må først innom hudavdelinga til kontroll. Der får også sykepleierne i hjemmetjenesten grundig opplæring i sårstell. Deretter sender hjemmetjenesten inn bilder av sårene en gang i uka, slik at spesialistene på sykehuset kan gi veiledning i den videre behandlingen. Og bedre behandling gir bedre livskvalitet for pasienten.

- På denne måten kan vi også være med på å øke kompetansen på sårstell ute i kommunehelsetjenesten og lære videre det vi kan her, forteller Steen. Faktisk ser vi at noen av pleierne blir veldig interessert i dette og vil lære enda mer.

dufour_og_steen_400
F.v. assistentlege Nathalie Dufour og sykepleier Ada Steen er godt fornøyde med å kunne tilby veiledning om stell av kroniske sår over nettet. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Sår koster samfunnet dyrt

Dufour og Steen forteller at pasienter med slike kroniske sår er en av de glemte gruppene i helsevesenet. Denne problematikken ble ikke ble tatt på alvor i Sverige og Danmark heller, før det ble gjort undersøkelser på hvor mye kroniske sår egentlig kostet samfunnet.

- I Sverige ble det beregnet at de brukte så mye som en milliard kroner - bare til bandasjer. I tillegg kommer lønn og reiseutgifter for helsepersonellet, forteller Dufour.

Selv om det ikke er gjort tilsvarende studier i Norge forteller de at beregninger viser at det i Norge kan være snakk om opp en halv milliard til bandasjer for slike sår.

Bedre behandling gjennom nettveildning kan redusere disse kostnadene ved at pasienten blir raskere frisk og dermed trenger mindre behandling. Det aller viktigste er likevel at dette kan redusere pasientens plager og gi bedre livskvalitet.

- Det er en god dag på jobb når vi får inn et bilde av et sår som er blitt mye bedre på ei uke, fordi vi kunne gi veiledning til hjemmetjenesten før såret utviklet seg for mye, avslutter de.

Kort om prosjektet

Målet med prosjektet er å undersøke effektene av samhandlingen mellom hudavdelinga på sykehuset og hjemmetjenesten, som utfører sårstellet hjemme hos pasienten. Målet med prosjektet er å få til bedre og raskere behandling av slike sår.

Store deler av arbeidet er finansiert av telemedisinsk forskningsprogram i Helse Nord, mens lønnsutgiftene til sykepleieren og legen i prosjektet dekkes av hudavdelinga ved UNN. Arbeidet startet i januar 2006 og skal fortsette til og med juli 2008.

Kontaktperson hos NST

Prosjektleder Beate Nyheim, telefon 975 43 010