Gir faglig trygghet

Det nettbaserte kurset ”Lær demens med bredbånd” er nå inne i sitt fjerde år. Og tilbakemeldingene fra deltakerne er entydige: - Dette gir faglig trygghet.
Mette-Marit Lødveteig.
Det er godt å få faglig påfyll via kurset på Helsekompetanse.no, forteller Mette-Marit Lødveteig fra Volda.
Mette-Marit Lødveteig Aasebø fra Volda har jobbet i helsevesenet i 24 år og har daglig kontakt med både demente og deres pårørende. Hun er tydelig fornøyd med kurset, som Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har vært med å på å utvikle.

- Dette er veldig lærerikt. Det er flott å få faglig påfyll og kunne dele på kunnskapen, forteller hun entusiastisk om kurset.

De 20 elevene, som denne gangen kommer fra Volda, Nord-Trøndelag og Nøtterøy jobber i grupper på hjemstedet og samles bare over nettet på diskusjonsforum, til videokonferanser og på videoforelesninger.

Trygghet for de pårørende
Mette-Marit er den eneste fra Volda som deltar på kurset, men de tekniske løsningene kurset bygger på - videokonferanser og diskusjonsforum på nettet - gjør at hun ikke har problem med å henge med.

- Vi lærer mye om hvordan vi kan gjøre hverdagen lettere for de pårørende gjennom rådgiving og ved å gi mest mulig hjelp til de som er rammet av demens, forteller hun videre.

I tillegg lærer elevene mer om sykdommen og hva som kjennetegner de forskjelllige stadiene av den. Det gir dem bedre muligheter til å tilpasse behandlinga til den situasjonen pasienten er i.

Skryter av samarbeidet med NST
Anette Hansen er gruppeleder ved dagsenteret og utredningsenheten ved Bjønnesåsen Bo- og Behandlingssenter i Nøtterøy kommune. Hun tok dette kurset i fjor og er en av to kursledere på årets kurs. Selv har hun 14 års fartstid i eldreomsorgen.

- Jeg skulle ønske jeg hadde dette kurset da jeg jobbet i hjemmesykepleien. Det er kjempenyttig og har gitt meg mye større faglig innsikt og trygghet, særlig i forhold til de pårørende og hvordan vi kan hjelpe dem.

Sammen med Signe Gjelstad, den andre kurslederen, oppdaterer Hansen hjemmesiden til prosjektet, ordner med forelesere, administrerer diskusjonsforumet på nettet og veileder studentene i faglige spørsmål. Og hun skryter av samarbeidet de har med NST i Tromsø.

- Vi har et kjempegodt samarbeid. Rigmor Furu og Zoltan Tot er faglig veldig dyktige og har gitt oss masse hjelp underveis, avslutter hun.

Kort om kurset
Kurset ble utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom NST, Nasjonalt Kompetansesenter for aldersdemens, Pårørendeskolen i Oslo og firmaet Inger Hagen. Utviklinga av kurset ble finansiert av Norges forskningsråd (NFR).

I dag gjennomføres det i et samarbeid mellom Bjønnesåsen Bo- og Behandlingssenter i Nøtterøy kommune, Nasjonalt kompetansesenter for demens og Nasjonalt senter for telemedisin.

Gjennom korte videofilmer som ligger på nettstedet til kurset skal elevene lage problemstillinger som er aktuelle i demensomsorgen. Deretter må de lage sine egne oppgaver, som de må løse. I et samarbeid med Høgskolen i Vestfold kan de som ønsker det ta eksamen og få 15 studiepoeng for kurset.
 
Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har ansvar for teknisk oppbygging og pedagogisk tilrettelegging. I tillegg har NST ansvar for opplæring i nettbasert læring, videokonferanse og følger opp med nødvendig støtte underveis.
 
Kontaktperson hos NST
Undervisningskoordinator/prosjektleder Rigmor Furu, telefon 909 92 299