Gjennombrudd for diabetes-selvhjelp

Engasjerte brukere, som Bjørgvin Hrafrsson, har vært helt sentrale i utviklingen av et nytt selvhjelps-system for personer med diabetes. Det telefon-baserte systemet kunne ikke blitt så vellykket uten innspillene fra brukerne, sier forsker Eirik Årsand.
Eirik Årsand, NST
Diabetes-teamet ved NST har kommet langt siden de startet de første forsøkene i 2005. I desember disputerte Eirik Årsand til sin doktorgrad om diabetes-dagboken, som kan forenkle hverdagen til mennesker med diabetes. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Sammen med de andre forskerne og systemutviklerne i "diabetes-teamet" på Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har Årsand brukt de fire siste årene på å bygge ut dette systemet i sitt doktorgradsarbeid.

Brukerne tviholder på systemet

"Det hadde ikke vært mulig å utvikle dette verktøyet uten å involvere de som lever med diabetes over så lang tid som to år", sier Årsand, og forteller at han ikke kjenner til andre tilsvarende prosjekter som har inkludert brukerne i så stor grad som dette prosjektet.

Utprøvingen av systemet som brukerne selv har vært med på å lage varte egentlig i et halvt år, men de er alle så fornøyde at de fortsatt bruker systemet, snart halvannet år etter at de fikk utlevert utstyret.

Digital diabetes-dagbok.
Mobiltelefonen er sentralen for det hele. Menyene er enkle og det er lett å registrere kostholdet på den. Data fra stegtelleren og blodsukkermåleren kommer inn trådløst og automatisk og gir brukeren en lettvint måte å følge med i hvordan helsa utvikler seg. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Trådløst og automatisk

Systemet tar utgangspunkt i at vi i dag har med oss mobiltelefonen nesten uansett hvor vi er. Dessuten er telefonene i ferd med å bli mer som datamaskiner som du kan ringe med. Det åpner for nye muligheter.

"Blodsukkermåleren sender blodverdiene trådløst til telefonen, og det samme gjør stegtelleren som vi laget for to år siden. I tillegg kan brukeren enkelt legge inn opplysninger om kostholdet sitt. Og verktøyet fungerer som et praktisk hjelpemiddel i hverdagen ", forteller han videre.

Dermed samles og lagres alle verdiene på telefonen, og du får oversikten over hvordan blodsukkeret utvikler seg, hvor aktiv du har vært og hvor sunt kosthold du har klart å holde.

Det gir deg bedre muligheter til å følge med og endre både kosthold og aktivitetsnivå etter hvordan blodsukkeret oppfører seg. Resultatet er i beste fall et stabilt og sunt blodsukker, som igjen reduserer risikoen for komplikasjoner som følge av sykdommen.

Bjørgvin Hrafrsson
Bjørgvin Hrafrsson fikk påvist diabetes i 2003. Problemet er å holde jevnt fokus for å hindre at blodsukkeret kommer ut av kontroll. Systemet hjelper meg å følge bedre med på kosthold og fysisk aktivitet, og når jeg gjør det jeg skal kan jeg følge med på at blodsukkeret går ned, forteller han. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Gjør klar for stortest i EU-prosjekt

Med bare 12 testpersoner er dette for få brukere til å si noe sikkert om den medisinske effekten av å bruke systemet, men i februar starter EU-prosjektet Renewing Health, som skal ta systemet i bruk på 200 personer.

Det vil gi et mye bedre grunnlag for å si noe om "The Few Touch Application" faktisk hjelper til med å bedre kostholdet, den fysiske aktiviteten og blodsukkerverdiene. Og dermed helsa til brukerne.

Basert på tilbakemeldingene fra de 12 som allerede bruker systemet kan vi si at brukervennligheta er god, og at flere av brukerne har lagt om både medisinering, fysisk aktivitet og kosthold etter å ha tatt systemet i bruk.

Doktorgradsarbeidet er utført ved Universitetet i Tromsø og NST. Prosjektet er finansiert av Telemedisinsk forskningsutvalg i Helse Nord og Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL).

Kontaktinformasjon

Eirik Årsand, telefon 992 43 592 og e-post Eirik.Arsand@telemed.no

Vitenskapelig referanse

Tittel og data for doktorgradsavhandlingen: "The Few Touch Digital Diabetes Diary. User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes", University of Tromsø, Faculty of Science, July 2009.

Les også:

Fakta om diabetes

Ifølge nettsidene til Diabetesforbundet har omtrent 246 millioner mennesker over hele verden diabetes. For Norges del er tallet 375.000, og mange av dem vet ikke at de har sykdommen. Prognoser tyder på at antallet med diabetes vil dobles på verdensbasis innen år 2025.

Kilde: http://www.dianet.no/no/Om_diabetes/