Gratis hjelp til røykeslutt

Nå kan du få hjelp til å stumpe røyken anonymt, i ditt eget tempo, men likevel sammen med andre, via Internett. Og det beste av alt; det er helt gratis.

Sosial interaksjon på Internett er en stadig voksende aktivitet blant alle aldersgrupper i befolkningen. Det vokser frem nettsamfunn (communities) innenfor ulike temaområder. Når det gjelder helse, ser man at kontakt med andre mennesker i samme situasjon både direkte og indirekte kan gi bedre helse.

Bygger på erfaring
Røykesluttprogrammet har vært videreutviklet flere ganger, og bygger både på erfaringer med hva som fungerer og på teorier for endring av helseatferd. Nåværende versjon er resultat av et samarbeid mellom professor Hans Giljam, Cancerfonden, Kreftforeningen, Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt senter for telemedisin. Det er hovedsaklig finansiert gjennom extramidler fra Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner.

Flere norske bedrifter
Forrige versjon er prøvd ut i flere store, norske bedrifter med så lovende resultater at vi nå åpner nyeste versjon av det nettbaserte røykesluttprogrammet ”Opptur” for de 26 prosentene (Kilde: Statistisk sentralbyrå) av landets befolkning som fortsatt røyker til daglig.

Nettsamfunn
- Vi så i en forstudie av Opptur at mange foretrakk ikke å fortelle sine nærmeste at de forsøkte å slutte å røyke. Selv om man da reduserer forventningspress fra andre, tar man også vekk muligheten til å få støtte i en tøff tid. Siden sosial støtte er så viktig, håper vi at det å skape et nettsamfunn bestående av mennesker som alle ønsker å slutte å røyke, eller å forbli røykfri, skal gjøre det både enklere og triveligere, sier prosjektleder og psykolog Silje Camilla Wangberg ved Nasjonalt senter for telemedisin.

Fulgt med forskningsøyne
Wangberg er doktorgradsstipendiat finansiert av Norges forskningsråd og skal følge deltakerne i Opptur med forskningsøyne for å finne ut om tilbudet er til hjelp for de som vil forsøke å bli røykfri.

I tillegg til informasjon om røykeslutt og flere tester, har Opptur funksjonene dagboken, gjesteboken, diskusjonsforum der du kan dele erfaringer og få støtte hos andre i samme situasjon.

Du kan melde deg på røykesluttprogrammet ved å gå inn på www.slutta.no . Der finner du mer informasjon og veiledning, og du kan være helt anonym.

For mer informasjon, kontakt:
Prosjektleder Silje Camilla Wangberg,
Nasjonalt senter for telemedisin
Tlf. 957 44 158
E-post: silje.camilla.wangberg@telemed.no