Håndverk ved datamaskinen

Digitale verktøy erstatter, i effektivitetens navn, allerede flere av våre tradisjonelle måter å utføre arbeid på. De kanaliserer vår produktivitet gjennom en mus og en dataskjerm. Kanskje kan utvidede kontaktmuligheter med datamaskinen bedre ivareta menneskelig kreativitet enn disse kjente verktøyene?
hiroshi_ishii_570
Professor Hiroshi Ishii fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) forsker på hvordan man kan gjøre digital informasjon ”fysisk”.

Fakta om TTeC 2004:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 21.-23. juni 2004.
Det er femte gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som i år samler 300 deltakere fra 23 land i tre dager. Årets tema er befolkningens deltakelse i utviklingen av eHelse og de utfordringer forskere, teknologer og helsepersonell stilles overfor i så henseende.