HAV - Helse Austafor aust og Vestafor vest

Helse til sjøs er en spesiell utfordring. Langt fra land, ofte flere uker fra nærmeste havn, seiler 80 000 sjøfolk på norske skip i et havområde som er 1100 ganger større enn norsk landområde. Hvordan får disse menneskene medisinsk bistand i nødssituasjoner?
horneland_crop2_400x272
Alf-Magne Horneland, Norsk senter for maritim medisin. Foto: Jarl-Stian Olsen

Norsk senter for maritim medisin har ansvaret for norske sjøfolk. - De fleste vet at det meste av jordens overflate er dekket av vann. Det de fleste kanskje ikke vet, er at det meste av havets overflate er dekket av nordmenn…, slik begynner Alf-Magne Horneland, leder av Norsk senter for maritim medisin, sitt innlegg på NST sin workshop om e-helse i utilgjengelige områder.

 

Utviklingslaboratorium for maritim telemedisin

De fleste telemedisinske maritime veiledningstjenester drives på enkleste måte, med telefon- eller radiokontakt, og overvåkning og interaktive løsninger er foreløpig lite utbredt. Norsk senter for maritim medisin overtar ansvaret for Radio Medico Norway fra 2011. Denne maritime legevaktsentralen har stort sett vært basert på frivillighet siden oppstarten i 1949.

- Våre planer for Radio Medico innebærer oppbygging av en fast telemedisinsk sentral. Den skal være oppegående på alt som kan tenkes at redere ønsker å bruke som kommunikasjonsutstyr, forteller Horneland. Han forklarer videre hvordan de skal rigge opp et utviklingslaboratorium hvor medisinsk utstyr, kommunikasjon og prosedyrer skal prøves ut.

Kostnader vs. nytteverdi

- Vi ønsker å gjøre undersøkelser på kostnader i forhold til nytteverdi ettersom utviklingen i stor grad styres av industriens ønske om salg. Eksempelvis er Tysklands beslutning om å utplassere AED ombord på skip tatt ut av løse lufta, likeså franskmennenes EKG-satsing. Det er god grunn til å betvile nytteverdien av begge deler, sier Horneland som allerede har knyttet kontakter med WHOs nettverk for maritim helse. - Etter hvert håper vi å kunne lede skipsrederne i retning av fornuftige anskaffelser, og veien dit går nok temmelig sikkert gjennom integrert bruk av systemer.

Kontakt:

Steinar Pedersen, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, steinar.pedersen@telemed.no 
Alf-Magne Horneland, leder for Norsk senter for maritim medisin, alf.magne.horneland@helse-bergen.no

  • Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin er utnevnt Ambassador Platform for e-health in inaccessible areas i IAP-programmet til den Europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).
  • Formålet til IAP-programmet (Integrated Applications Promotions) er å utvikle operasjonelle tjenester for et bredt spekter av brukere gjennom kombinasjonen av ulike systemer.