Helse Nord lyser ut midler til samhandlingsforskning

Helse Nord RHF lyser ut 1,7 millioner kroner øremerket til forskning på samhandling i helsetjenesten for 2011.

- Det er behov for økt forskning på samhandling i helsetjenesten. Dette er ett av de områder både brukerne og tjenestene opplever at vi ikke er gode nok på. Her er det  forbedringsområder for framtida også for å trygge kvaliteten. Derfor utlyser vi nå ytterligere midler for å få mer kunnskap på dette store feltet, sier fagdirektør Jan Norum i Helse Nord RHF.

Samhandlingsforskning omfatter:

Forskning rettet mot samhandling mellom sykehus og  kommunale helse- og omsorgstjenestene. Forskningen har bl.a. som mål å gi oss mer og bedre kunnskap slik at pasientene skal få  bedre koordinerte tjenester og mer effektive og strømlinjeformede behandlingsforløp når de skal på sykehus. 

- Vi er interessert i gode prosjekter som gir oss ny  kunnskap om hvordan faglige, organisatoriske, kulturelle, økonomiske og teknologiske forhold skaper barrierer eller fremmer samhandling, sier fagdirektør Jan Norum i Helse Nord RHF.

Helse Nord har i tillegg et forskningsprogram som er rettet mot helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin. Her ble det tildelt to millioner til samhandlingsforskning for 2011. 

Mer om utlysningen kan du lese her.