Helse og IT på årets teknologifestival

Nyvinninger innenfor helsesektoren står i fokus i det omfattende programmet under Technoport 19. - 22. oktober i Trondheim. Forskning og utvikling på framtidas løsninger og ny teknologi er et hovedtema under HELSE OG IT under årets teknologifestival. Dette er en møtearena for både ideskapere, forskere, utviklere og investorer.

Framtidens helsesektor
Det rikholdige programmet spenner over alt fra konferanser, seminarer, workshops og omvisninger til populærvitenskap. Her vil du få siste nytt innenfor helsesektoren. For eksempel vil seminaret innenfor Medisinsk teknologi gi viktige innspill til behovet for nyutvikling innenfor helsesektoren og vil sette innovasjon og næringsutvikling på agendaen. Seminaret vil også presentere konkrete eksempler på studier utført av det tverrfaglige samarbeidet mellom teknologer og klinikere i Trondheim representert ved St Olavs Hospital, NTNU og SINTEF.

 

NST og KITH arrangerer seminar om teknologiske løsninger for deling av pasientinformasjon. Her vil det bli presentert løsninger for sikker pasient-legekommunikasjon, samhandling på tvers av tjenestenivå, samt utveksling av pasientinformasjon gjennom elektronisk pasientjournal. Les mer og meld deg på her.

 

Konferansen Helse og næring vil fokusere på nye former for samhandling mellom sektoren og private aktører / leverandører som en viktig faktor for å oppnå næringsutvikling. Helsetjenesten i Midt-Norge skal være i front internasjonalt og "fyrtårnet", det nye universitetssykehuset i Trondheim, skal bli Europas mest moderne sykehus. Mange regionale og nasjonale utviklingsprosjekter innen næringsutvikling i helsesektoren er på gang.

"Godbiter" for enhver smak

Av andre interessante tema som blir berørt kan vi nevne bioteknologi, biobanker og brokerage event

 

…og i tillegg en lang rekke med populærvitenskaplige foredrag.

Gratis påfyll
Det meste av arangementene er gratis og det er bare å møte opp for å se og høre siste nytt. Vær imidlertid oppmerksom på at noen av seminarene, konferanser, workshops og omvisninger krever påmelding.

 

Dette er en glimrende anledning til å holde seg oppdatert og til å pleie gamle og få nye kontakter - SÅ MELD DEG PÅ NÅ!

 

 

Les mer:

http://www.technoport.no/no/helse_og_it1.aspx

http://www.technoport.no/