Helsekompetanse.no er "Best i Test"

eLæringsportalen Helsekompetanse er et av få lyspunkter i den ferske Abelia-rapporten S@mspill eBrustad 2007, som analyserer bruk av IKT i Helse-Norge. Oppskrifta er god rådgiving i kombinasjon med et godt verktøy, forteller Kirsten Eriksen ved Nasjonalt senter for telemedisin.
F.v. Kirsten Eriksen og Vegard A. Johansen ved NST.
Veldig fornøyd med å bli
På helsekompetanse kan helsevesenet få hjelp til å utvikle og tilby sine fagkurs, slik at helsearbeidere over hele landet kan øke sin kompetanse uten å være nødt til å delta på kostnadskrevende seminarer og forelesningsrekker.

elæringsportalen tilbyr i dag syv nettbaserte kurs, åtte virtuelle fagnett og 28 ulike forelesninger på videokonferanse, som for eksempel undervisningsserier om demens og psykiatri.

Og bruken øker stadig. I dag brukes helsekompetanse av nærmere 900 helse- og sosialarbeidere fra hele landet. Og antallet treff på portalens sider økte fra drøyt 29 000 i 2006 til i overkant av 81 000 i løpet av fjoråret. Hva er det som ligger bak denne suksessen?

Gode råd + godt verktøy = gode kurs

- Nøkkelen til at vi har lykkes er nok at vi tilbyr et godt verktøy gjennom helsekompetanse.no, samtidig som vi gir teknisk og pedagogisk rådgiving til de som vil utvikle sine kurs gjennom portalen, forteller Kirsten Eriksen, leder av Nettbasert Kompetanseutvikling ved NST.

Hun forteller videre at det for tiden er stort trykk fra helsevesenet for å få utviklet nye Fagnett. Der kan helsepersonell møtes i virtuelle rom på nettstedet og diskutere faglige problemstillinger, dele erfaringer, gi hverandre veiledning og utveksle rapporter for å spre kunnskapen. Dermed blir portalen en stadig viktigere møteplass for enda flere fagområder innen helsevesenet.

Ny versjon på plass

Nå har portalen også fått et ansiktsløft som gir flere fordeler for brukerne. Utad er forskjellen fra den gamle utgaven liten, men nettstedet har blitt mer brukervennlig og interaktivt.

- Det er mange som etterspør muligheten til å ha et diskusjonsforum tilknyttet sine fagområder. Det har vi nå ordnet i den nye versjonen, forteller systemutvikler Vegard A. Johansen.

Helsepersonell kan nå også opprette egne kontoer på nettstedet. Dette gir dem muligheten til å legge ut informasjon om nye videokonferanse-studioer rundt om i Helse-Norge og dermed være med på selv å oppdatere den landsomfattende oversikten.

Kontaktperson for Helsekompetanse.no

Ta kontakt med Kirsten Eriksen, leder av Nettbasert Kompetanseutvikling ved NST for mer informasjon om elæringsportalen. Telefon 913 49 652 og epost Kirsten.Eriksen@telemed.no.

Du kan også laste ned hele rappporten fra Abelia her: S@mspill eBrustad 2007 – Status for Regjeringens arbeid med elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren – desember 2007:

 Fakta om Helsekompetanse.no

  • Oppstart i 2002
  • Fra 29 121 besøk i 2006 til 81 595 i 2007
  • eLæingsportal for kurs, fagnett og forelesninger til helsepersonell
  • Bygget opp på åpen kildekode