Helsekompetanse til hele Norden

Læringsportalen Helsekompetanse.no er klar for en ny sesong med kurs og forelesninger på videokonferanse. For første gang er helsefaglige miljø i hele Norden involvert både som foredragsholdere og deltakere.
Videokonferanse
Læringsportalen Helsekompetanse.no tilbyr denne høsten et bredt spekter av kurs og henter foredragsholdere fra hele Norden til de populære forelesningene på videokonferanse.
- Vi har nå fått et bredere tilbud samt økt kvalitet på kursene. Ved å benytte helsefaglige miljø i hele Norden kan vi tilby flere dyktige forelesere og større bredde i temaene. Det gir forhåpentligvis fulle kurs, sier undervisningskoordinator Torbjørg Lindquist ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø. Hun koordinerer forelesningene. Helsekompetanse.no kunne i 2006 vise til ca. 13.000 deltakere på de populære kursene som ble tilbudt over videokonferanse i Norge. Nytt denne høsten er at man utvider det geografiske nedslagsfeltet og åpner for deltakere fra Sverige, Danmark og Finland.

20 ulike tema

Det Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor (NSH) i Sverige er ansvarlig for noen forelesninger.

- NSH har vært med på å lage kurs i halvannet år. De er strålende fornøyd med denne måten å dele kompetanse på, forteller Torbjørg Lindquist.

Kurset ”Design for alle ”er et av til sammen 20 ulike temaer i Helsekompetanse.no sitt høstprogram. Kurset handler konkret om design og tilpasning av bygninger, slik at de kan brukes av mennesker med fysiske handikap. Her hentes det forelesere og fagkompetanse både fra Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Sverige samt Miljøverndepartementet og Husbanken i Norge.

Vold og selvmordsforebygging

Blant de mest populære forelesningsseriene kan nevnes de som tilbys av det norske ressurssenteret for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. På det meste var 22 videokonferansestudio koplet opp samtidig da disse kursene var på lufta i vår.

- Ideelt sett kopler vi ikke opp mer enn 10 studioer samtidig for at alle skal gis muligheter til å stille spørsmål. 22 kan bli litt i overkant, smiler Lindquist.

I forelesningsserien fra ressurssenteret får kursdeltakerne dette semesteret innføring i temaer som voldelige fedre, tvangsekteskap og hvordan man skal hindre mennesker i å ta sitt eget liv.
Torbjrg Lindquist
Ta kontakt med undervisningskoordinator Torbjørg Lindquist hvis du har spørsmål angående høstens kurs.

Studiekatalogen på nettet

På nettstedet www.helsekompetanse.no finner du også kurs om autisme, dialyse, demens, fysioterapi og stråleterapi m.m. Du kan lese om undervisningstilbudet og laste ned studiekatalogen fra det samme nettstedet.

Ta kontakt med undervisningskoordinator Torbjørg Lindquist på e-post torbjorg.lindquist@telemed.no  eller på telefon 950 64 754 for nærmere informasjon om studietilbudet.

 

 
Fakta om Helsekompetanse.no

Helsekompetanse.no er en internettportal for utvikling og gjennomføring av undervisning, kurs, veiledning og fagnett. Helsekompetanse.no eies og drives av Nasjonalt senter for telemedisin.

Læringsportalen inneholder:

- Oversikt over nettbaserte kurs, fagnett og videokonferanseforelesninger
- Oversikt over videokonferansestudio i Norge
- Guider, kurs og informasjonsmateriell for utvikling av nettbaserte tilbud
- Lenkebank til relevante kompetansesentre
- Et aktivt studiesenter
- Verktøy for utvikling og deling av kompetansetilbud
- Chat, diskusjonsforum, blogg og deling av dokumenter
- System for brukeradministrasjon

For mer informasjon om læringsportalen, kontakt leder for Nettbasert kompetanseutvikling ved NST:
Kirsten Eriksen på e-post; kirsten.eriksen@telemed.no  tlf. 913 49 652.