HIT-samling i Bodø

- Vi i HIT Nord-Norge er stolte over å ha klart å samle så mange strategisk viktige aktører for å presentere planer i egne virksomheter, fastslår prosjektleder Tove Normann ved Nasjonalt senter for telemedisin.

HIT-prosjektet arrangerte nylig årets første møteplass med 36 representanter fra helse-og IT-miljøet i Nord-Norge. Deltakerne representerte både leverandørsiden, FoU og helsetjenesten. Temaet var: Helse-innovasjon og teknologi, med spesielt fokus på utfordringer i spesialist-, og primærhelsetjenesten i Nord-Norge.

 

2-årsperspektiv
Samlingen i Bodø hadde som målsetting å gi leverandørene kunnskap om satsinger i helsetjenesten de nærmeste to årene. Det ble presentert strategier og satsinger fra Helse Finnmark, UNN, Helse Nord RHF, Tromsø kommune og Vågan kommune. I tillegg var det presentasjoner fra Elin-k prosjektet, Ses@m Tromsø og legemiddelkortprosjektet.

Leder for Nasjonalt senter for telemedisin, Steinar Pedersen orienterte om utviklingen og delte sine tanker om hvordan han tror samhandlingen i helsevesenet blir de kommende år. Stikkord; "Først tenkte Televerkets FoU, så tenkte Telemedisinsk avdeling ved UNN og så ble vel egentlig ingenting som vi hadde tenkt".

I tillegg presenterte Sosial- og helsedirektoratet status midtveis i Samspill 2007. Møteplassen ble avsluttet med bedriftsbesøk hos DIPS med omvisning og presentasjon av bedriften i hyggelige omgivelser.

 

 

 

 


Hvorfor Bodø?
-          HIT-prosjektet har som mål å samle aktører fra hele landsdelen og det er derfor viktig å få med miljøene i Finnmark og i Nordland også. For å unngå at HIT blir et Tromsø-nettverk må vi sørge for å treffe aktører på deres hjemmebane og på den måten stimulere til videre samarbeid. Vi har som mål å arrangere en møteplass i Finnmark etter hvert, forsikrer Tove Normann.

Deltakerne i Bodø ga uttrykk for at denne typen arrangement har stor læringsverdi og at det vil påvirke framtidige prioriteringer i egne virksomheter.  I kjølvannet av dette ligger det mange spennende FoU oppgaver, så "løp og kjøp"…

Presentasjonene finner du på HIT sin hjemmeside: www.telemed.no/hit