Hjelp, det klør!

Leger som har tatt eksemkurs på nett henviser færre pasienter til spesialist.

eksemdoktor2_400x328.jpg

Nettkurset Hjelp, det klør! gir leger og sykepleiere opplæring i behandling av eksemplager. Kurset er utviklet av forsker Thomas Schopf som en del av hans doktorgrad Using the Internet to manage atopic eczema ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

God hjelp av fastlegen

Schopfs forskning viser at leger som har tatt kurset, henviser betydelig færre pasienter til spesialist. Fastlegene blir i større grad istand til å behandle og svare på spørsmål selv. Pasienten slipper dermed å vente på time til hudlegen og presset på spesialisthelsestjenesten minker.

Årlig kurstilbud

Nettkurset Hjelp, det klør! er inne i Legeforeningens kurskatalog og avholdes årlig for leger og sykepleiere over hele landet. Kurset er basert på korte videosnutter og skriftlig undervisningsmateriale på nettet. Hvert kurs går over åtte uker.