Hjelper Kols-pasienter med bredbånd

Mange Kols-pasienter er så syke at de ikke kommer seg ut av hjemmet. Da er det godt at de har mulighet til å få veiledning og rehabilitering hjemme hos seg selv. Og hemmeligheten ligger i telemedisin.
F.v. Marijke Risberg og Astrid Bratvold.
Marijke Risberg og Astrid Bratvold gir pasientene individuell veiledning, basert på de dataene som pasientene selv legger inn i helsedagboka. Grønt for god utvikling og rødt for dårligere helse. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Tall fra Sosial- og helsedirektoratet viser at over 200 000 nordmenn lever med den nye folkesykdommen KOLS, eller kronisk obstruktiv lungesykdom.

Den uhelbredelige sykdommen ødelegger vevet i lungene, og de som blir rammet plages med trøtthet, anfall, kraftig hoste. Dessuten er sykdommen en av de hyppigste dødsårsakene i samfunnet.

Elektronisk dagbok og individuell oppfølging

Ved Elisabeth-senteret i Tromsø er man nå i full gang med å teste ut om bruk av telemedisin kan hjelpe denne økende pasientgruppen.

Ved hjelp av TV, fjernkontroll og en datamaskin møter deltakerne i EU-prosjektet ”Better Breathing” både helsepersonell og andre KOLS-pasienter på ”TV-møter”, uten å dra hjemmefra.

- På denne måten kan vi nå de som ikke klarer å komme seg hit til senteret, enten de er for syke til å komme eller fordi de bor for langt unna, forteller sykepleier Astrid Bratvold som jobber med dette prosjektet.

Veiledninga og treningsopplegget bygger på tradisjonell behandling, men her kommer både legen, fysioterapeuten, sykepleieren og ernæringsfysiologen på ”virtuelt hjemmebesøk”. I stua til pasientene står en liten datamaskin som er koplet til bredbånd og TV’en.

På TV’en kan deltakerne se en rekke opplæringsvideoer, som blant annet gir dem tips om treningsmetoder og ernæring. I tillegg bruker de fjernkontrollen til å føre inn opplysninger i ei dagbok på TV om kostholdet, dagsformen, forverringer og aktivitetsnivået. Det siste holder de styr på med stegteller.

Kan bli en fast tjeneste

Uke for uke kan pasientene selv følge med på hvordan helsa deres utvikler seg, samtidig som helsepersonellet kan bruke opplysningene til å gi pasientene individuell oppfølging, tilpasset den enkeltes sykdom.

I tillegg til individuell oppfølging får de også opplæring og trim sammen på TV. For å bekjempe sykdommen er det veldig viktig å trene og holde seg i god form.

- Vi tror det vil være lettere for pasientene å følge opp sin egen trening når vi kommer på slike ”hjemmebesøk” via TV’en i stua deres, forteller fyisoterapeut Marijke Risberg.

Nasjonalt senter for telemedisin, Norut, UNN og Well gjorde et liknende prosjekt i 2005, men i det nye prosjektet går de lengre. Nå skal de få konstatert om denne tjenesten fungerer så bra at den kan brukes av helsevesenet som en del av det ordinære tilbudet.

- Vi ønsker også å undersøke om pasientene opplever at de får bedre livskvalitet på denne måten. Målet er å bruke telemedisin for å gi et bedre helsetilbud til flere - uten at det sprenger helsebudsjettet, sier prosjektleder Tatjana M. Burkow ved NST.

Kontaktperson hos NST

Prosjektleder Tatjana M. Burkow, telefon 957 29 041 og epost Tatjana.M.Burkow@telemed.no

Fakta om prosjektet

Forsøksprosjektet er en del av EU-prosjektet ”Better Breathing”, som skal utvikle og teste nye tjenester for å gjøre hverdagen lettere for KOLS-pasienter. I Tromsø skal man undersøke om hjemmebasert opplæring og oppfølging ved hjelp av telemedisin kan gi pasientene et lettere liv med denne sykdommen.

Prosjektet startet i juni 2007 og skal vare fram til utgangen av 2008. Arbeidet er finansiert av EU-kommisjonen og forskere skal prøve ut ulike tjenester i både Spania, Danmark og Wales, i tillegg til i Tromsø.


Fakta om Kols

Kols kjennetegnes ved at lungekapasiteten svekkes raskt fra år til år. Her er åtte sentrale fakta om KOLS (kilde: nettsidene til Sosial- og helsedirektotatet):
  • I Norge lever over 200 000 med kols – mange vet ikke at de er rammet
  • Røyking er den viktigste årsaken til kols
  • Røyker du ikke, er risikoen for å utvikle kols svært liten
  • Mellom 15 og 20 % av dem som røyker mye, utvikler kols
  • Symptomer på kols er sterk hoste med slim, piping i brystet og tung pust
  • Spirometri er en test av lungene som viser om du har kols. Spirometri kan gjennomføres av fastlegen
  • Årlig er det flere tusen innleggelser på norske sykehus på grunn av akutte forverringer av kols
  • Kols kan ikke kureres, bare lindres. Røykeslutt er det viktigste tiltaket

Nettsider for mer informasjon: