Hjertepasienter fikk sms-hjelp i rehabiliteringen

Hjertepasienter kan ha utbytte av en sms-basert oppfølging etter rehabilitering, viser doktorgrad ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). 

Kostas Antypas, NST
Kostas Antypas har forsket på sms-basert oppfølging av hjertepasienter etter rehabiliteringsopphold.

I sitt doktorgradsarbeid ved NST testet Konstantinos Antypas om et nettbasert støtteprogram kan hjelpe hjerteopererte å opprettholde fysisk aktivitet etter endt rehabiliteringopphold.

Skreddersydd ved hjelp av algoritme

En gruppe hjerte-kar-pasienter ved Skibotn Rehabilitering ble tilfeldig delt i to. Én gruppe fikk tilgang til et nettforum med informasjon om trening og egenmestring. Den andre gruppen fikk individuell oppfølging med utgangspunkt i samme nettforum.

-  Vi lagde et system som ved hjelp av algoritmer sendte tilpassede tekstmeldinger til den enkelte ut i fra hva hun eller han hadde svart på spørsmål. Pasientene fylte ut spørreskjemaer på nett med jevne mellomrom.

Slik fanget algoritmer opp brukerens aktuelle behov. Det kunne f.eks. dreie seg om å forvente nedgang i aktivitet når man begynte i arbeid igjen. Da fikk brukeren sms med tips om hverdagsaktivitet, sier Antypas, som fikk hjelp av både psykolog og fysioterapeut i utarbeidelsen av systemet.

Resultatet viste at gruppen med oppfølging beveget seg vesentlig mer enn den andre gruppen tre måneder etter avsluttet opphold ved rehabiliteringssenteret.

Atferdsteori og brukermedvirkning

Mitt viktigste bidrag til feltet er å vise at slik oppfølging av rehabilitering er mulig og faktisk kan ha virkning, sier Antypas. Vi har vist at det går an å lage en algoritme ved hjelp av atferdsteori og innspill fra brukerne som skreddersyr oppmuntrende tekstmeldinger. Selv om studien er liten og det derfor ikke går an å generalisere, er resultatene oppløftende.

- Hvis kjernen i rehabiliteringen er fysisk aktvitet, så kan denne måten å gjøre det på brukes, mener forskeren.

Antypas sin måte å organisere oppfølging av hjerte-kar-pasienter etter rehabiliteringsopphold er ny og banebrytende og peker mot fremtidens organisering av rehabilitering i helsetjenesten.

Forskning på e-rehabilitering viktig

Per Hasvold, seksjonsleder hjemmebaserte tjenester og personlige helsesystemer ved NST, mener forskning på gode løsninger for e-rehabilitering er viktig.

- Vi trenger gode selvhjelpsverktøy for hjerte-, lungesyke og andre som trenger oppfølging for å møte utfordringen med mindre helsepersonell og flere kronikere i fremtiden. E-rehabilitering gir dessuten helt nye muligheter til å følge opp pasienter over tid, sier Hasvold.

 

Konstantinos Antypas

“e-Rehabilitation: Design and effectiveness of a tailored Internet- and mobile- based intervention to support maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation”