"Hudleger på langt hold"

Med moderne telemedisin kan hudlegene Gro Mørk og Per Helsing sitte på Rikshospitalet og vurdere pasienter med psoriasis på Hallingdal sjukestugu. Pilotprosjektet viser hvordan spesialister ved hjelp av telemedisin kan bidra i behandlingstilbudet i distrikts-Norge.
Med moderne telemedisin kan hudlegene Gro Mørk og Per Helsing sitte på Rikshospitalet og vurdere pasienter med psoriasis på Hallingdal sjukestugu. Pilotprosjektet viser hvordan spesialister ved hjelp av telemedisin kan bidra i behandlingstilbudet i distrikts-Norge.

Det var overlege Geir Strømmen ved Hallingdal sjukestugu som kom til Hudavdelingen ved Rikshospitalet med et forslag hudlegene ikke kunne si nei til. Telemedisin kunne hjelpe hallingdølen ut av ei lei knipe.

Lys mot psoriasis
Hallingdal sjukestugu fikk i fjor høst et lyskabinett i gave fra Psoriasisforbundet i Buskerud. Behandling med lys (UVB) er et av tiltakene som brukes for å holde hudsykdommen psoriasis i sjakk, og dette ville være et kjærkomment tilbud til de mange psoriatikerne i Hallingdalen.

Problemet var bare at pasientene ikke kunne begynne med behandling uten en forundersøkelse av hudlege. Pasientene må også kontrolleres av hudlege undervegs i det åtte uker lange behandlingsprogrammet.

Hallingdal sjukestugu klarte ikke å få tak i noen hudlege, og hele behandlingstilbudet sto i fare inntil Strømmen tok kontakt med Rikshospitalet.

TV-konsultasjon
Redningen ble telemedisinsk samarbeid med Rikshospitalet. - Pilotprosjektet skulle først og fremst avklare om telemedisin, det vil si undersøkelse over tv-skjermen, virkelig kan erstatte deler av den personlige undersøkelsen som en spesialist må gjøre, forklarer overlegene Gro Mørk og Per Helsing ved Rikshospitalets hudavdeling.

Et 20-talls pasienter har deltatt i prøveprosjektet. Legene ved Rikshospitalet har først vurdert pasientenes psoriasis via tv-skjermen. Deretter har pasientene reist til Rikshospitalet for ordinær undersøkelse, slik at legene kunne kontrollere inntrykket de fikk over skjermen med virkeligheten.

Godt og nøyaktig resultat
Så langt viser prosjektet at den telemedisinske undersøkinga gir et godt og nøyaktig resultat. - Det medfører nok at pasientene i framtida ikke vil trenge å reise til spesialist for oppfølging og kontroll. Bare den innledende undersøkelsen bør gjøres på ordinær måte. Oppfølgingen undervegs i behandlingsperioden kan tas per telemedisin, mener Mørk og Helsing.

Etter noen måneders utprøving, er overlege Geir Strømmen trygg på at dette fungerer. Han tror mange andre distriktssykehus kan tenke seg et lignende tilbud. Resultatene fra pilotprosjektet betyr at Hallingdal sjukestugu med hjelp fra Rikshospitalet endelig kan åpne for regulær lysbehandling av psoriasispasienter. Mørk og Helsing deltok også på storskjerm da Psoriasisforbundet i Buskerud nylig inviterte til orienteringsmøte om lysbehandlingen.

Viktig for distrikts-Norge
Overlege Gro Mørk mener erfaringene fra prosjektet kan bli viktige for helsetilbudet i hele Norge.

- Ved hjelp av moderne telemedisin kan man mye enklere enn før knytte spesialister opp mot behandlingstilbudet i distrikts-Norge, sier hun.