Hyppigere kontroll, men sparer tid og penger

Ved hjelp av en hjemmemonitor slipper pasienter med hjertestartere nå å komme til UNN for kontroll. Den kan de ta hjemme i sin egen stue.
Hjertestarter_400
Pasienten kan sitte hvor som helst i landsdelen og gjøre kontrollen, men avlesningen kommer opp som normalt hos avdelingsoverlege Pål Tande ved UNN Tromsø. Tande kan til og med gjøre avlesninger fra sin iPhone.

Tekst og foto av Renate Alsén Øvergård. Saken er tidligere publisert i Pingvinen, internavisa for Universitetssykehuset Nord-Norge, august 2009.

Før måtte pasientene komme til poliklinikken noen ganger i året for kontroll. Men ved hjelp av CareLink, en hjemmemonitor, kan pasienten enkelt utføre denne kontrollen selv. Dermed slipper de å reise til UNN Tromsø så ofte som før.

Avlesninga av kontrollen får legene og sykepleierne i Tromsø opp som normalt på internett, selv om pasienten godt kan sitte i Kirkenes. Her ser de etter om hjertestarteren har nok batteri, at ledningene er i orden, og sist men ikke minst om det er urytmiske hjerteslag, eller om det har vært noen komplikasjoner der hjertestarteren har måttet tre inn med støt.

God oppfølging

– Pasienter med hjertestartere må hyppig til kontroll for å sjekke at alt er som det skal. Dette er livsviktig teknologi. I overkant av 50 % får livreddende hjelp av hjertestarteren. Og det er kritisk at den virker. Derfor må de kontrolleres ofte, forklarer avdelingsoverlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Pål Tande, som har arbeidet med implantasjon og oppfølging av hjertestartpasienter siden 1998. Med hjemmemonitor kan de også kontrolleres hyppigere enn før.

– Nå får de ekstra god oppfølging ved at de blir kontrollert hver fjerde måned. Og hvis de føler at det er noe galt kan de bare ringe oss, og så foretar vi en ekstra avlesning. Tidligere ville de vært nødt å hoppe på et fly for å komme hit i slike tilfeller. Nå får de svaret med en gang, forteller sykepleier Lena Schjødt Andreassen.

Hjertestarter_test_400
Lena Shjødt Andreassen er opplært med hjemmemonitoren CareLink, og tar mye av jobben for legene. Sammen med Ragnhild Jonassen er hun en av to sykepleiere som er opplært med denne teknologien. Her viser hun hvordan pasientene utfører kontrollen selv.

Lavere terskel

Hun viser hvordan hjemmemonitoren virker. CareLink er en liten boks som pasienten kan ta med seg overalt. Inni ligger en antenne som man legger over hjertestarteren utenpå klærne. Så leser den av dataen, som videre sendes rett til Tromsø. Her leser Schjødt Andreassen av resultatet, og legger så papirene inn til legene slik at også de kan gå gjennom dataen.

– Vi har engasjert sykepleierne mer i dette, og de gjør en god del av jobben. Det tar presset litt av oss. I tillegg blir terskelen lavere for pasientene til å ta kontakt for ekstra avlesninger enn om de må gå om legen og gjøre avtaler, forteller Tande.

Besparende

Ikke er det bare tidsbesparende for pasientene å slippe den lange reisen, men legene sparer også mye tid i sin hverdag med dette systemet.

– Når jeg har et ledig øyeblikk, ser jeg på avlesningene. Jeg bruker da kanskje ti minutter på en kontroll, mot at pasienten kommer hit hvor vi ville brukt fra en halv til en time på samme kontrollen, sier Tande.

Kostnadsbesparende for UNN er det også. For øyeblikket er det 80 pasienter fordelt på tre fylker som har slike monitorer hjemme, og som slipper å reise til Tromsø.

– For pasientene betyr dette at de får en ekstra trygghet. De kan kontrolleres når som helst hvis de kjenner noen ubehageligheter. Og mange er fornøyde med å slippe den lange reisen, sier Schjødt Andreassen.

Tande påpeker at pasientene likevel ikke mister alle sine kontroller. En gang i året må de innom for en ordentlig sjekk.
Med tiden håper de å kunne benytte samme system på pasienter med pacemakere, og at det skal bli en mobil linje til hjemmemonitoren. Nå overføres dataen på analog linje.

Apparatet tilbys pasienter som bor mer enn to timer unna UNN Tromsø. Men siden apparatet er så arbeidsbesparende, vurderes det nå om det skal tilbys til pasienter som også bor i området.
 


Fakta om CareLink (hjemmemonitor)

  • CareLink er et internettbasert system for å hjelpe pasienter og leger til å overvåke kroniske hjertelidelser hvor hjertestartere (ICD) er implantert hos en pasient
  • Systemet gjør behandlende lege i stand til å motta og analysere pasientens data om hjertetilstanden via internett
  • Systemet kan forhåndsprogrammeres slik at dataene fra pasienten kan sendes automatisk på angitt klokkeslett og dato
  • 80 pasienter fordelt på de tre nordligste fylkene har CareLink (hjemmemonitor) hjemme
  • Til sammen mottar UNN Tromsø 230 overføringer i året
  • Monitoren kan tas med på reise, og kontrollen kan gjøres hvor som helst