Implementering av telemedisinske tjenester: hemmende og fremmende faktorer

Studien identifiserer og beskriver hemmende og fremmende faktorer i forhold til primærlegers bruk av telemedisinske tjenester.
Hensikten med denne studien har vært å identifisere og beskrive hemmende og fremmende faktorer i forhold til primærlegers bruk av telemedisinske tjenester. Vårt fokus har vært de mange faktorene som kan være med på å avgjøre om telemedisinske tjenester blir tatt i bruk eller ikke. En overordnet tankegang er at telemedisin ikke kun må forstås som teknologi, men som prosesser.

Dataene bygger på intervjuer med 16 primærleger i Nord-Norge.

Les rapporten