Prosjekter: Innovasjon og implementering

Lista er sortert alfabetisk etter prosjekttittel. Klikk på pilene foran "Prosjekttittel", "År", "Tema" eller "Prosjektleder" for å sortere lista alfabetisk på den aktuelle kolonnen. Du kan også bruke søkefeltet rett under til høyre for å hurtig finne treff på tekst i tabellen.

Prosjekttittel År Tema Prosjektleder
Evaluering av e-læringskurset PUST 2015 - 2015 E-læring Rigmor Furu
Sykepleie går aMOOC 2015 - 2016 E-læring Rigmor Furu
Pasientmedvirkning og egendokumentasjon 2015 - 2015 Pasientrettede samhandlingsløsninger Eirin Rødseth
VAKe (Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse) i Helse Nord 2012 - 2015 Akuttmedisin Oddvar Hagen
Fagnett demens 2012 - 2014 E-læring Rigmor Furu
eCampus prosjektet UiT Norges arktiske universitet 2013 - 2014 Kunnskap Rigmor Furu
Storskala utbredelse av telemedisin i UNN HF 2011 - 2014 Samhandling Sture Pettersen
Tolking for samiske pasienter - E-læringskurs 2013 - 2015 E-læring Torbjørg Lindquist
E-læring for syrere med krigsskader 2013 - 2013 E-læring Eva S. Braaten
Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 2014 - 2015 E-læring Rigmor Furu
EPJ/DIPS e-læring i UNN 2013 - 2013 E-læring Tore Høgås
Autismeportalen 2012 - 2014 E-læring Tore Høgås
Tenkerommet - nettbasert videobank 2012 - 2013 E-læring Tore Høgås
Mangfold og muligheter. E-læring om arbeid for mennesker med utviklingshemning 2009 - 2012 E-læring Tore Høgås
E-læring om nye felles prosedyrer i Helse Nord 2014 - 2014 E-læring Tore Høgås
Kropp, identitet og seksualitet 2014 - 2014 E-læring Eva S. Braaten
Jeg puster - altså er jeg 2013 - 2014 E-læring Rigmor Furu
Kvalitativ forbedring av helsetjenester til befolkningen, særlig nomadefolk, i fjerntliggende strøk i Nenets autonome område (NAO) 2013 - 2015 Nettverksbygging Svetlana M. Bye
E-læring, drift og overvåking av elektronisk meldingsutveksling 2013 - 2014 E-læring Eva S. Braaten
Pasienten som partner i virtuelle team 2013 - 2014 Samhandling Tove Normann
e-helse i Norge 2013 2013 - 2014 Kunnskap Tove Sørensen
Kursportal for Nordens Velfærdscenter 2013 - 2014 E-læring Tore Høgås
Økt bruk av IKT i oppfølgingen av pasienter i LAR 2012 - 2014 Psykiatri Eirin Rødseth
Pasientmedvirkning og samhandling rundt dokumentasjon/egendokumentasjon 2012 - 2015 Psykiatri Eirin Rødseth
Kompetanseportal om inkontinens og bekkebunnsykdom 2013 - 2014 E-læring Eva S. Braaten
Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger ved ”Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter” 2012 - 2012 Sikkerhet Eli Arild
Samisk e-helse: Bruk av telemedisin i behandlingsforløp med ungdom 2012 - 2013 Psykiatri Eli Arild
Elektronisk tilgang til egne journaldata 2012 - 2014 Pasientkommunikasjon Tove Sørensen
DeVaVi - Desentralisert vaktsamarbeid ved hjelp av videokonferanse 2010 - 2012 Videokonferanse Ann-Karin Furskognes
Risikovurdering av meldingstjensten i Helse Nord 2011 - 2011 Sikkerhet Eva Skipenes
Sårjournal UNN 2009 - 2012 Dermatologi Eva Skipenes
Samisk tolketjeneste 2011 - 2013 Pasientkommunikasjon Ann Karin Furskognes
Læringsportal Helse Nord (e-læringsportalen) og informasjonssikkerhetskurs 2009 - 2011 E-læring Eva Skipenes
Connect 2.0 2010 - 2014 Samhandling Eva Skipenes
I likevekt med IKT 2012 - 2014 Forebygging Rigmor Furu
Telemedisinske løsninger – Kompetansebroen 2011 - 2013 Rehabilitering Rigmor Furu
NORSAFETY – bruk av videokonferanse til kompetansedeling 2011 - 2012 Videokonferanse Torbjørg Lindquist
Legemiddelhåndtering 2011 - 2012 E-læring Torbjørg Lindquist
ABC - Jeg vil bli helsefagarbeider 2011 - 2014 E-læring Tore Høgås
Nye telemedisinske aktiviteter i Palestina 2010 - 2013 Nettverksbygging Torbjørg Lindquist
Teleslag i Nordlandssykehuset 2011 - 2012 Teknologi Tove Sørensen
TESAM 2010 - 2012 Videokonferanse Bodil Bach
Well@Home 2006 - 2009 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
Trådløs pasient 2007 - 2010 Teknologi Per Hasvold
Risikoanalyse av Helseregister.no og OpenQReg 2009 - 2009 Sikkerhet Eva Henriksen
Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse av Helse Nord IKTs vaktbehov 2008 - 2009 Sikkerhet Eva Skipenes
Hjertelinken 2008 - 2009 Kardiologi Svetlana M. Bye
FUNNKe region nord 2011-2014 - KomUT nord-FUNNKe 2015-2017 2011 - 2014 Samhandling Gerd Ersdal
Kartlegging av behov for nye telemedisinske løsninger hjem til nyresviktpasienter 2008 - 2008 Dialyse Eli Arild
Deteksjon av maligne melanomaer basert på føflekkbilder 2007 - 2012 Dermatologi Stein Olav Skrøvseth
Informasjonssikkerhet og risiko ved bruk av fri programvare i IKT-løsninger for helsesektoren 2008 - 2008 Sikkerhet Eva Henriksen
SNOW - Symptombasert sykdomsovervåkning i Helse Nord 2007 - 2015 Teknologi Johan Gustav Bellika
VAKe-3G - Videobasert akuttmedisinsk konferanse ved hjelp av 3G 2006 - 2007 Teknologi Stein Roald Bolle
Videreutdanning i Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige 2006 - 2008 E-læring Rigmor Furu
VAKe - Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse 2005 - 2006 Videokonferanse Oddvar Hagen
PasientLink II 2005 - 2006 Pasientkommunikasjon Per Egil Kummervold
Nordisk e-helseforum 2010 - 2010 Nettverksbygging Elin Breivik
Nettbasert kurs: Aldring med funksjonshemming. Bevegelse i et livsløpsperspektiv 2003 - 2005 E-læring Rigmor Furu
MedIMob - Sanntidsmeldinger innenfor helsevesenet 2005 - 2006 Teknologi Eva Henriksen
Medical Peace Work - nettbasert kurs for medisinsk personell i konfliktområder 2005 - 2007 E-læring Eirik Øvernes
Kompetanseprogram i geriatri 2005 - 2010 E-læring Rigmor Furu
KIM: Space, Power and Communication 2005 - 2005 Teknologi Aud Obstfelder
HIT Nord-Norge 2005 - 2008 Samhandling Tove Normann
WHO/European eHealth consumer trends survey 2005 - 2008 Nettverksbygging Tove Sørensen
TeleRemCare 2001 - 2001 Nettverksbygging Tove Sørensen
Rakel 2003 - 2005 Videokonferanse Rigmor Furu
Nettbasert utdanning av ortopediingeniører - forprosjekt 2005 - 2005 E-læring Line H. Linstad
Videokonferansekommunikasjon for samarbeid i Barentsregionen 2003 - 2005 Videokonferanse Svetlana M. Bye
Oversiktsstudie - evalueringsmetoder i telemedisinlitteraturen (1990-2005) 2006 - 2006 Samhandling Tove Sørensen
Nettbasert opplæringsprogram i arbeidsplasstilrettelegging 2004 - 2005 E-læring Vibeke Flytkjær
Arena Helse-IT - forprosjekt 2004 - 2004 Samhandling Tove Normann
Peace through health, forprosjekt Sri Lanka 2004 - 2004 Nettverksbygging Tove Sørensen
Mayflower 2002 - 2005 E-læring Eli Larsen
I-Discare 2002 - 2005 Akuttmedisin Eli Larsen
Sanntidsmeldinger i helsetjenesten 2003 - 2004 Teknologi Eva Henriksen
Systematisering av erfaringer med telepsykiatrisk virksomhet i Norge 2003 - 2003 Psykiatri Borghild Hanssen
Kontroll på kontoret 2003 - 2004 Samhandling Eva Henriksen
Stillbilder fra ambulanse 2003 - 2004 Akuttmedisin Oddvar Hagen
Bruk av framtidsrettet teknologi 2003 - 2004 Teknologi Tatjana M. Burkow
PasientLink 2002 - 2003 Pasientkommunikasjon Per Egil Kummervold
CORAS - A platform for risk analysis of security critical systems 2000 - 2003 Sikkerhet Eva Skipenes
Arctic Telemedicine Project 1999 - 2000 Nettverksbygging Tove Sørensen
Studie av status i bruken av og erfaringer med smarthus i pleie- og omsorgstjenesten 2001 - 2002 Pleie og omsorg Eirik Årsand
Videokonferanseforbindelse til Arkhangelsk 1999 - 2000 Videokonferanse Svetlana M. Bye
Mobil telemedisinsk enhet til bruk i Nordvest-Russland 2000 - 2001 Kardiologi Siri Uldal
Hjertelyd 1995 - 1999 Kardiologi Eli Arild
Nett i Nord: Teledialyse 2000 - 2002 Dialyse Eli Arild
Helsekompetanse.no 2002 - 2002 E-læring Kirsten Eriksen