Intravenøs inspirasjon på Hekom14

Få konferanser slår Hekom i entusiasme og formidlingsglede. Over sytti deltagere fra fjern og nær satt lutter øre da Helsekompetanse avviklet vårens mest inspirerende helsekonferanse. 

gerd3_350x238
LO-leder Gerd Kristiansen innledet Hekom14.

Hjerte for helse

Gerd Kristiansen, leder i LO, åpnet dagen og viste et varmt hjerte for helsesektoren, som hun jo selv kommer fra. Kristiansen stilte seg skeptisk til konkurranseutsetting og privatisering, på tross av at helsevesenet buler av alt presset.

- Vi må bruke all den gode kompetansen vi har og ta diskusjonen om hvordan vi jobber i helsevesenet, sa hun og fremhevet spesielt e-læring som en viktig faktor.

Kristiansen var også opptatt av rekrutteringen til helsevesenet.

- Vi kommer til å tape kampen om viktig arbeidskraft om vi ikke gjør oss attraktive for fremtidens unge, sa Kristiansen. Muligheten til å lære og bli kompetent uansett hvor du bor er en viktig faktor. 

liv-k-rajka1_350x234
Liv-Grethe Rajka viste film som engasjerte.

Fremtidens pasient

NSTs Sture Pettersen tenkte høyt om hvordan helsesektoren kan se ut om tjue-tredve år. Kan datamaskiner eller sensorer hekte seg på neurotransmitterne i hjernen direkte? Det er det forsket lenge på allerede, kunne han fortelle. At det er utviklet en datamaskin som er på fjerdeåret i medisin, overrasket nok mange i salen.

- Vi kommer til å ha andre forventninger til helsetjenesten i fremtiden, sa Pettersen. Han mener det går i retning av at pasienten blir mer selvstyrt og at mennesker med stabile lidelser i større grad tar i bruk selvhjelpsløsninger.

Helsevesenet selv må forholde seg til den aktivt informerte pasient, som trenger innsyn i egen journal, tilgang til tilpasset informasjon og læring, likemannsnettverk og et system for egenevaluering. Sammen med lavterskel kontaktmuligheter og egen kontaktperson i helsetjenesten, kan mye være gjort.

- Et likeverdig tilbud krever andre løsninger enn de vi har i dag, sa Pettersen. Enhver kommune har ikke kompetanse til å håndtere alle med for eksempel diabetes, kols, astma eller sykelig overvekt. 

mona-stedenfeldt1_350x192
En fremoverlent Mona Stedenfeldt om lekkasjer - på mange vis.

Hva sier brukeren?

Når Jørgen Foss inntar podiet blir det alltid liv og røre. Med sin smittende latter er Foss en kjent talsperson for overvektige i det norske mediebildet. Mindre kjent er det at han jobber mye med brukermedvirkning i helsesektoren. Foss er opptatt av hvem vi har tillit til – brukeren som kjenner sykdommen på kroppen eller fagpersonen, med mange års utdannelse?

- Vi har forskjellig kompetanse og sammen blir vi dynamitt, sa Foss, som er opptatt av at brukermedvirkere må være kvalifiserte og bevisste på sin egen rolle.

Liv-Grethe K. Rajka fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse snakket også om brukermedvirkning. Med sitt engasjement for barn og unge fortalte hun om utviklingen av programmet Treff meg! og viste en av refleksjonsfilmene derfra. Flere av fagfolkene i salen kjente seg igjen i det som ble vist. Også måten filmen ble laget på var noe som engasjerte tilhørerne.

Lekkasje på Snowden-vis

Kan den spiontiltalte Edward Snowden lære oss noe om lekkasje, spurte Mona Stedenfeldt, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom. Svaret er ja!

- Det handler om å gjøre kunnskap tilgjengelig og forståelig, sa Stedenfeldt. Det handler om empowerment og endret maktbalanse.

Kunnskap om skambelagte sykdommer med lav status kommer ofte ikke ut til de som trenger den. Det er synd, for med bekkenbunnslidelser kan mye gjøres med enkle grep – bare man vet om dem.

- Kunnskap endrer maktbalansen, kunnskap endrer tabuer, sa en engasjert Stedenfeldt.

kim-daniel-arthur3 kopi_350x205
Spillutvikler Kim Daniel Arthur med spennende perspektiver på læring.

Morgendagens læring

Hva kan en suksessrik spillutvikler lære helsevesenet? 

- Vi lærer når vi er motivert, vi må derfor finne fram til det som motiverer, sa Kim Daniel Arthur, som har gjort internasjonal suksess på spillfronten. Arthur mener at spill kan brukes til noe verdifullt i det virkelige liv. I dag jobber han og hans team med en app som skal hjelpe barn med spesielle behov å lære.

- Utfordringen er å finne relevansen, at det du spiller er relevant for kunnskapen du trenger, sa Arthur.

Spillutvikleren var også opptatt av brukeren.

- Vi så at bruken av spillene vi lagde utviklet seg hele tiden, på måter vi ikke hadde forutsett. Det påvirket hele organisasjonen, sa Arthur, som sporenstreks ble invitert til neste års konferanse for å vise fram det han arbeider med nå.  

Lær der du er

En annen viktig trend innen læring, er såkalte MOOCs – Massive Open Online Courses. Salen fikk en god innføring i fenomenet av Andre Løvik fra Senter for IKT i utdanningen. Med utgangspunkt i senterets fremtidsrapport delta han sine tanker om hvordan han tror vi kommer til å lære i fremtiden. Kompetanse kan utvikles ett sted og være like relevant et annet sted.

- I MOOC ligger en dreining bort fra tradisjonelle universiteter og læreinstitusjoner, sa Løvik.

Potent konferanse

I sin avslutning for dagen kunne Kirsten Eriksen fra Helsekompetanse konstantere at dagen hadde vist et mangfold av muligheter for læring i helsevesenet.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var svært gode og viser at Hekom er en potent konferanse som inspirerer.