Jubel hos NST!

Norges Forskningsråd har utnevnt Tromsø Telemedicine Laboratory til Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). Dette betyr at den nordlige landsdel får en enestående mulighet til å utvikle et internasjonalt ledende teknologisenter.

- Det er en gledelig anerkjennelse av forskningsmiljøet vi har etablert i Tromsø. Etter en lang utvelgelsesrunde i konkurranse med tunge, norske forskningsmiljø, er det en ære og en stor tillitserklæring, fastslår Sture Pettersen ved Nasjonalt senter for telemedisin.

- Hovedkriteriene for utvelgelse er vitenskapelig kvalitet på et høyt internasjonalt nivå og potensial for innovasjon og verdiskapning. At en internasjonal vitenskapelig bedømmelseskomitèe har gitt oss sin tillit i forhold til dette, er som å vinne finalen i fotball-VM, sier faglig leder for det nye senteret, professor Gunnar Hartvigsen ved Universitetet i Tromsø.


Senteret vil få en årlig finansiering fra forskningsrådet på 10 millioner kroner i en periode over 5-8 år. I tillegg skal Nasjonalt senter for telemedisin og samarbeidspartnerne bidra med ressurser i form av kompetanse og økonomiske midler tilsvarende en totalverdi på til sammen 110 millioner kroner fra 2006 til 2014.

Nord-Norge får med dette etablert et sterkt teknologisk miljø, som skal styrke innovasjon gjennom langsiktig telemedisinsk forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljø i inn- og utland. Resultatene av forskningen fra Tromsø Telemedicine Laboratory skal gi grunnlag for nye bedriftsetableringer og produkter innen helse og IKT med hele verden som marked.

Forskningsaktiviteten ved TTL skal blant annet relateres til hvordan nye intelligente sensorer og personlige terminaler kan tilpasses den stadig voksende gruppen av personer med kroniske lidelser. Disse systemene skal trådløst og usynlig integreres mot databasert beslutningsstøtte, for blant annet å kunne redusere presset på helsetjenesten. For eldre eller kronisk syke pasienter kan dette gi økt livskvalitet gjennom bedre kontroll og oppfølging av egen sykdom. Gevinster for helsevesenet vil være bedre kvalitet og utnyttelse av knappe ressurser.


Universitetssykehuset Nord-Norge er gjennom Nasjonalt senter for telemedisin vertsinstitusjon for Tromsø Telemedicine Laboratory. I tillegg er Universitetet i Tromsø, Telenor R&D, IBM R& D i Zürich, Norut IT, DIPS i Bodø, Well Diagnostics i Tromsø, WPR Medical i Arendal, Helse Nord IKT og Norsk helsenett med som partnere. I konseptet ligger det også avtaler med store internasjonale universitetsmiljø i Munchen, Aalborg, Oregon og Berkeley.

Kontaktperson:
Hilde Pettersen, Kommunikasjonssjef, NST
Tlf. +47 991 03 794, e-post: hilde.pettersen@telemed.no

Se bildeserie under av jubelscenene, gratulasjonene og pressekonferansen etterpå.