KIM-prosjektet; Space, Power and Communication

Det er nå opprettet en hjemmeside for prosjektet Space, Power and Communication: The dynamics of convergent ICT in the Norwegian Health Care system.
Prosjektet som er finansiert av NFR, er et samarbeidsprosjekt mellom NST, NORUT Samfunnsforskning, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Southampton. Hensikten med å opprette en hjemmeside for prosjektet er å gi innsyn i forskningsprosessen, de løpende aktivitetene i prosjektet, spre resultatene og åpne opp for en dialog mellom brukerne av prosjektets resultater og forskerne i prosjektet.

Besøk prosjektets hjemmeside her: www.telemed.no/kim