Knytter sammen rehabiliterings-sykehus i Palestina

De strenge reiserestriksjonene i Palestina gjør at mange funksjonshemmede ikke får adgang til tjenester de trenger. Palestinske rehabiliteringssentre vil nå bekjempe hindringene ved hjelp av telemedisinske løsninger fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø.
Jan-Hugo og Kirsten til Palestina[1]
- Vi har store forhåpninger om å lykkes med å knytte sammen sentrene i Palestina ved hjelp av videokonferanser og kommunikasjon med bilder, lyd og tekst over Internett, forteller prosjektleder Jan-Hugo Olsen og Kirsten Eriksen.

Jan-Hugo Olsen og Kirsten Eriksen har pakket sekken og reist fra fredelige omgivelser i nord til et ufordrende oppdrag i Palestina. NSTs medarbeidere skal blant annet sluttføre kontraktsforhandlinger med lokal leverandør av telefonlinjer og annet utstyr som må ligge i bunnen for å knytte rehabiliteringssentrene sammen ved hjelp av teknologi.

Fysisk isolasjon

Siden intifadaen startet har byggingen av muren, sammen med militære sjekkposter og strenge reiserestriksjoner, gjort det stadig vanskeligere for palestinere å forflytte seg på og mellom Vestbredden, Gaza og Jerusalem. Gaza er lukket og isolert fra resten av Palestina. Situasjonen har gjort det så godt som umulig for de nasjonale rehabiliteringssentrene, som gir spesialiserte tjenester til funksjonshemmede, å samarbeide. En annen konsekvens er at internasjonale spesialister vegrer seg mot å reise til de palestinske områdene for å bistå med opplæring og veiledning.

Forundersøkelse i 2004

NST gjennomførte i 2004 et forprosjekt for å undersøke mulighetene for å bruke teknologi som samhandlingsredskap i dette området. En positiv konklusjon førte til at det norske Utenriksdepartementet bevilget 4 millioner kroner til arbeidet som telemedisinmiljøet i Tromsø nå er i gang med i Palestina.

- Vi har store forhåpninger om å lykkes med å knytte sammen sentrene i Palestina ved hjelp av videokonferanser og kommunikasjon med bilder, lyd og tekst over Internett, forteller prosjektleder Jan-Hugo Olsen som er i Palestina for tredje gang.

Opplæring og bruk

Under dette oppholdet skal Olsen og Eriksen foruten å inngå viktige samarbeidskontrakter, starte opplæring av personellet ved rehabiliteringssentrene i bruk av VK-utstyret. De skal også bidra til å utarbeide bruksplaner slik at sentrene får best mulig effekt av nyvinningen samt hjelpe med å etablere fagnettverk på tvers av de fysiske sperringene i Palestina.

- De siste årene har det vært umulig å utveksle ekspertise og sende pasienter mellom sykehusene etter behov. Det har blitt svært vanskelig for våre ansatte å reise til utlandet for å få opplæring, og det er heller ikke lett å overtale internasjonale spesialister å besøke oss for å trene opp våre ansatte. Resultatet er at vårt sykehus i Gaza ikke bare er isolert fra resten av verden, men også fra de palestinske sentrene utenfor Gaza. Med telemedisinutstyr tilgjengelig, har vi igjen muligheten til å gjenoppta samarbeidet med kolleger både i Palestina og i utlandet, forteller sykehusdirektør dr. Medhat Abbas ved El Wafa Medical Rehabilitation Hospital, Gazas eneste rehabiliteringssenter.

Mange norske bidrag

Arbeidet i Palestina gjøres i samarbeid med Norges Handikapforbund, Utenriksdepartementet og Tandberg. Sistnevnte donerer fullt videokonferanseutstyr til de fire rehabiliteringssentrene. Etter hvert kan det også bli aktuelt at Sunnaas sykehus i Oslo bidrar med bl.a. treningsprogram gjennom videokonferanser til rehabiliteringssentrene i Palestina.