Kontakt oss

Her finner du kontaktinfo, postadresse og besøksadresse, samt viktige kontaktpersoner ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Liste over alle ansatte ved NST finner du her.

 
Se større kart

Telefon: 77 75 40 30
Fax: 77 75 40 99
E-post: info@telemed.no

Forskningsparken i Breivika
3. etg
Sykehusvn. 23
9019 Tromsø
Se kart her

Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Postboks 35
9038 Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
c/o Fakturamottak
Postboks 3232
7439 Trondheim
E-faktura: invoice.3232@kollektor.no

Ref: 430102 + bestillers navn må oppgis