Kontaktinformasjon

Alle ansatte ved Nasjonalt senter for telemedisin har nå fått nye telefonnumre.
Oversikten finner du her.

Det understrekes likevel at vårt sentralbordnummer er det samme som før: 77 75 40 00