Kunnskap med vinger

Etter to år er de første masterstudentene i telemedisin klare for arbeidslivet. Kunnskapen fra Tromsø-miljøet har fått nye vinger.

graduates_2007_400
Nyutdannede telemedisinere klare for nye utfordringer! Fra venstre Frode Brataas, Ieva Vitola, Kristoffer Røed, Harald Igesund, Sindre Wetting, Odd-Arne Olsen, Anders Baardsgaard og Gudleif Aronsen.

To år etter oppstarten av master-programmet i telemedisin er de første studentene ferdig. 11 studenter tar nå eksamen i dette fremtids-studiet, som er et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Nasjonalt senter for telemedisin (NST).
 

Sprer kunnskap om telemedisin

Eva Gjerdrum ved NST har vært medlem i programstyret for studiet siden oppstarten høsten 2005. Hun forteller at mastertilbudet ble opprettet for å dekke en økende etterspørsel etter en slik utdanning, både nasjonalt og internasjonalt.

- Studiet har to studieretninger. Den ene er for teknologer og konsentrerer seg om utvikling og anvendelse av ny teknologi. Den andre retningen er for helsearbeidere og fokuserer på teknologiforståelse, anvendelse av telemedisin og rammevilkår for bruk av ny teknologi i helsevesenet, som  jus, sikkerhet og organisasjon.

- Vi vil utdanne både teknologer og helsearbeidere med god forståelse for hvordan helsevesenet fungerer - og hvordan vi kan ta i bruk telemedisin på en god måte.

Av de 11 studentene som nå er ferdige på det første kullet med masterstudenter kommer ni stykker fra Norge, mens en er fra Latvia og en fra Russland. På det andre kullet, som startet høsten 2006, er det et mye sterkere internasjonalt preg. Der kommer bare to stykker fra Norge, mens de andre er fra Bangladesh, India, Zimbabwe, Nepal og Filippinene. Det betyr igjen stor internasjonalt spredning av kunnskap om telemedisin.

- Vi håper også å få i gang et nettbasert studium fra neste høst, der studentene kan følge undervisningen på Internett, i tillegg til å samles til seminarer med jevne mellomrom, forteller Gjerdrum.

Ieva Vitola.
Ieva Vitola har skrevet masteroppgave om utviklingen av elektroniske legemiddelkort. Hun ser for seg gode muligheter for å ta i bruk flere telemedisinske tjenester i hjemlandet Latvia.

Hjem til nye utfordringer

Ieva Vitola er en av avgangsstudentene på studiet. Nå tar hun kunnskapen og masteroppgaven tilbake til hjemlandet Latvia, som har hatt veldig lite fokus på telemedisin til nå.

På studiet i Tromsø har hun fordypet seg i samspillet mellom mennesker og teknologi. Hva skjer i en organisasjon når du tar i bruk ny teknologi og hvordan påvirker det den menneskelige kontakten?

- Sannsynligvis er jeg den første i Latvia med kompetanse på telemedisin, forteller Vitola, som er både spent og gleder seg til å begynne å spre informasjon om telemedisin fra jobben på Stradini Clinical University Hospital i Riga.

Latvia er et mindre land og står derfor overfor andre utfordringer enn det langstrakte Norge, der mange områder innen telemedisin kan taes i bruk for å flytte informasjon snarere enn pasienter over lange avstander.

- Jeg ser for meg at områder som teleradiologi og elektroniske pasientjournaler kan bli veldig nyttige i Latvia for å bedre kommunikasjonen i helsevesenet, forteller hun før hun endelig er klar for sommerferie.