Kvitt smertene med telemedisin

Etter halvannet år med store smerter kan Karly Sandmo puste lettet ut. Leggsåret er grodd, og hun kan endelig bevege seg rundt som hun vil etter 18 måneder med foten i ro.

karly_sandmo_400
Nå ser hun bare fremover og gleder seg til lysere dager og turer i skogen. Såret til Karly Sandmo er grodd - med god hjelp fra hjemmesykepleien i Saltstraumen og den virtuelle sårpoliklinikken på UNN i Tromsø. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

De siste årene har vært tunge for Karly Sandmo på Valnes, en times kjøring utenfor Bodø. På tre år har hun hatt tre kroniske sår på leggen, og det siste såret var spesielt slitsomt. Opp til tre ganger om dagen har hun hatt besøk av sykepleiere fra hjemmetjenesten, som har skiftet bandasjer på såret.

- Det gjorde vondt hele tida og kan egentlig ikke beskrives med ord. Jeg kunne stort sett bare sitte inne med foten på en krakk, og smertene var så intense at jeg nesten levde på smertestillende midler.

Veiledning av spesialist på Internett

Fastlegen måtte innrømme at han kunne for lite om stell av kroniske sår.  Karly ble henvist til Nordlandssykehuset i Bodø, der hun høsten 2006 fikk tilbud om transplantasjon av frisk hud fra andre deler av kroppen. Men operasjon ville hun helst unngå hvis det var mulig.

Fra sykehuset fikk de også veiledning om en annen måte å behandle såret på. Men det grodde fortsatt ikke godt. Når det så ut til å kunne bli bra igjen ble det plutselig verre. Det tærte kraftig på humøret. Våren 2007 ble et vendepunkt.

- En av mine kolleger hadde vært på konferanse og fått vite at det var bygget opp kompetanse på sårbehandling både i Tromsø og i Oslo. Jeg tok direkte kontakt med hudavdelinga ved Universitetssykehuset i Tromsø for å få hjelp, forteller sykepleier Marlis Almbakk ved hjemmetjenesten i Saltstraumen.

Etter å ha vært på veiledning i Tromsø i april 2007 begynt ting å skje. Karly og Marlis forteller at de ble veldig trygge på kompetansen på hudavdelinga. Der fikk de også med seg kamera som de kunne bruke hjemme i Saltstraumen.

Da de kom tilbake begynte sykepleierne Marlis og Siv Eivik å bruke nettstedet

mindoktor.no

for å sende digitale bilder av såret til hudavdelinga i Tromsø en gang i uka. På denne måten kunne sykepleier Ada Steen og lege Nathalie Dufour på UNN følge utviklinga av såret og gi råd om hvordan det burde stelles.

sandmo_almbakk_400
Hun får enda oppfølging av sykepleierne fra hjemmetjenesten, men det trengs stadig sjeldnere. På det verste fikk Karly besøk tre ganger om dagen for å få stelt såret på leggen. Nå kommer de bare til kontroll et par ganger i uka. F.v. Karly Sandmo og sykepleier Marlis Almbakk. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Kan endelig se fremover

Det ble redningen. Såret ble stadig bedre, og 20. november 2007 var det endelig grodd helt. Det har Karly markert i kalenderen, og nå ser hun fremover til jul og lysere tider ute.

- Det er nesten så jeg ikke tør si det høyt, men såret er faktisk grodd, smiler hun varmt og forteller at hun allerede gleder seg til å gå sommerturer i skogen rundt Valnes.

Nå kommer Marlis fra hjemmesykepleien bare to ganger i uka og sjekker at alt er som det skal. Hun føler at hun har lært mye om stell av sår som kan komme andre pasienter til gode.

- Vi er vi blitt både bedre og tryggere på behandling av kroniske sår. Nå tør vi gå nye veier for å finne ut hva som fungerer best i behandlinga, sier Marlis til slutt.

Les mer

Denne veiledningstjenesten er utviklet av Nasjonalt senter for telemedisin. Du kan lese mer om tjenesten i nyhetssaken ”Gir bedre livskvalitet” og på nettsiden til prosjektet. Tidsskrift for Den norske legeforening har også omtalt årsakene til og behandling av kroniske leggsår.

Kontaktperson hos NST

For mer informasjon om prosjektet ”Nettbasert sårveiledning” kan du ta kontakt med Beate Nyheim på telefon 975 43 010 eller epost beate.nyheim@telemed.no.