Lanserer nettsted for individuell plan

- For kronikere og andre med behov for langvarig oppfølging er en individuell plan et viktig hjelpemiddel. Vi ønsker å bidra til at terskelen blir lavere for å komme i gang med dette tilbudet, sier prosjektleder Eirik Øvernes ved NST.
Eirik Øvernes, NST
Lei av stengte dører og blindveier. Eirik Øvernes har vært prosjektleder for arbeidet med det nye nettstedet, som gir deg grundig innføring i hva individuell plan er og hvordan den bør brukes. - Situasjonen er blitt bedre men behovet for informasjon fortsatt er stort, forteller han. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Han og resten av teamet bak nettstedet har tatt i bruk kortfilmer for å illustrere hvordan individuelle planer bør brukes - og hvordan det absolutt ikke skal gjøres.

Er det for eksempel noen som kjenner seg igjen i situasjonen til mora som har en niåring med autisme? Mora på filmen blir kasteball når hun prøver å ringe de ulike etatene, fordi ingen kan svare henne på hvordan hun kommer i gang med en plan for dattera.

Filmene viser hvordan brukerne kan bli både utslitte og frustrerte om de møter helsepersonell med utilstrekkelig kompetanse om individuell plan. Og scenarioene er representative nok; de er alle basert på fagfolks og brukeres erfaringer.

- Det er mange vi snakker med som nikker gjenkjennende til denne situasjonen. Vi har ingen klare tall på hvor mange som i dag har fått tilbud om en individuell plan, men det er ingen tvil om at behovet er stort og at det trengs et slikt nettsted, forteller Øvernes.

Tematisk oppslagsverk

Det hele skal fungere som et oppslagsverk for de som skal bruke individuell plan - enten det er leger, sosionomer eller brukeren selv.

Her skal du få svar på hva en individuell plan er, hva den bør inneholde, hvordan man skal sette sammen ansvarsgrupper for en slik plan, og hvilke juridiske vurderinger man må gjøre underveis.

Øvernes forteller at det er mange, spesielt i kommunene, som etterhvert har blitt veldig dyktige på å bruke individuelle planer for å gi best mulig individuell og langvarig oppfølging av de som behov for det.

Individuell plan - video
I illustrasjonsvideoene på nettstedet er

Lettere å komme i gang

Men det er altså mange som henger etter. Ofte vet ikke brukerne og helsearbeidere hva en individuell plan, eller de er usikre på hva en slik plan innebærer. Dessuten frykter mange at det vil være veldig ressurskrevende å sette opp og bruke slike planer.

Les også: Ny fase i arbeidet med individuell plan (Helsedirektoratet)


- Det er ikke så ressurskrevende som det kanskje virker. Vi ønsker å senke terskelen for å komme i gang med slike planer, siden de er veldig effektive for å gi langsiktig hjelp.

Nettsiden er utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) på oppdrag av prosjekteier Helse Midt, som har laget det faglige innholdet.

Du finner mer informasjon og kan se alle videoene på e-læringsportalen helsekompetanse.no:

Kontaktperson hos NST

Eirik Øvernes, telefon 481 33 173 og epost eirik.overnes@telemed.no

Habilitering og rehabilitering i helseregionene...


Individuell Plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjeneseter tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Individuell plan er brukerens plan. Brukeren har rett til og oppfordres til å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for brukeren selv i hverdagen og fremtiden.

Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Det skal til enhver tid være én tjenesteyter som har hovedansvaret for kontakt med brukeren og koordinering mellom dem som yter tjenester til brukeren. Planen skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet.

Kilde: www.helsedirektoratet.no