Lytt til brukerne

Ved implementering av ny teknologi i hjemmet må hensynet til brukerne tas på alvor. Privatlivet skal respekteres og brukerne må føle at de har kontroll med det utstyret som installeres i deres hjem.
david_garwood_400
David Garwood presenterer sine erfaringer med bruk av IKT i hjemmet, sett fra en brukerorganisasjons perspektiv. Foto: Jarl Stian Olsen

Dette var noe av budskapet som David Garwood fra Belgia presenterte på telemedisinkonferansen om framtidas eldrehelse i Tromsø.

Trygghet, verdighet og respekt

Det finnes mange gode løsninger som kan plasseres i hjemmet for å avlaste både pasienter og helsepersonell, men pasientene må føle seg trygge på at de får nok og riktig opplæring i bruken av dette. Her må det tas hensyn til den enkeltes pasientens behov, for eksempel ergonomiske tilpasninger; større tastatur, større tekst og skjermer.

- Når utstyret er på plass, er det også viktig at pasientene føler seg trygg på at alt fungerer som det skal, at brannsikkerheten er ivaretatt og at tilgangen til support er tilstede, mener foredragsholder Garwood.

Medbestemmelse

Privatlivet er ekstremt viktig og pasientene må ha kontroll på utstyret som skal brukes. De må kunne velge å slå av om de føler for det. Dette kan kollidere med helsepersonellets informasjonsbehov. Pasientene har behov for å ha kontroll på hvem som vet hva om seg selv.

- Det mellommenneskelige behovet må imøtekommes. Det har vist seg at det som var ment som en teknisk supporttelefon faktisk ble brukt som kontakttelefon for pasientene. Pasientene må ha lov til å si nei til installering av utstyr i sitt hjem. Det må respekteres, og da må andre løsninger for behandling og oppfølging iverksettes.

Teknologistyrt

Det er masse utstyr som i dag blir produsert uten at brukerne har blitt spurt, og fått være med på prosessen. I en ideell verden skulle pasienten ha full kontroll over den helsehjelp han mottar, og selv kunne ta beslutninger angående sin egen behandling. I den virkelige verden er det ikke slik. I dag kan pasienter kun gjøre dette med støtte fra helsepersonell og etter bestemmelser om nøyaktig og tidsriktig informasjon.

David Garwood mener at pasienten må komme i sentrum, og at pasientene må føle at de har kontroll over egen situasjon. Når det er både unge og eldre mennesker i samme hus, har de unge en tendens til å ta over teknologien. "Jeg skal gjøre det for deg, bestemor". Dette gjør at de eldre ikke lærer seg å bruke utstyret så raskt som ønskelig.

Pasienten er en viktig ressurs ved utviklingen av nytt utstyr. Snakk med pasienten og hør deres stemmer, konkluderer Garwood.

Fakta om TTeC 2007:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 11.-13. juni 2007. Det er sjuende gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som samler flere hundre deltakere fra 20 land over tre dager. Årets konferanse retter søkelys mot nye, utradisjonelle muligheter for å effektivisere omsorgstjenesten og begrense belastningene på helsevesenet når eldrebølgen inntreffer om få år.