Markering av første sykehjem i Norge med telemedisin!

2. september blir det arrangert en markering av at Undervisningssykehjemmet i Tromsø/Kroken sykehjem og omsorgstjenesten Jadeveien er første sykehjem i Norge som tar i bruk telemedisinske løsninger. Det er gøy, men enda bedre blir det at sosialminister Ingjerd Schou kommer for å delta på markeringen.
Kroken sykehjem og omsorgstjenesten Jadeveien kan fra 1. september sende henvendelser til tilsynslegene på Kroken legekontor, bestille og få svar på blodprøver internt og motta prøvesvar/andre meldinger fra UNN. Prosjektet, som et et delporsjekt under Pleie- og omsorgsaktiviteten på NST, er et samarbeid mellom Tromsø kommune og NST og ledes av Lisbeth Abelsen. Tirsdag 2. september arrangeres det en høytidelig markering av at vi har fått til dette på Kroken sykehjem. Vi får storfint besøk av sosialministeren Ingjerd Schou, ordfører Herman Kristoffersen (Tromsø), leder av helse- og sosialkomiteen i Tromsø kommune Pia Svendsgaard, sykehusdirektøren Knut Schrøder UNN og vår egen toppsjef Steinar Pedersen selvfølgelig. Dette er vi mektig stolte av å ha fått til og mener at sosialministeren sender ut et viktig signal ved å delta. Vi ser fram til å se virkningene av tjenestene og til å utvide tilbudet til andre sykehjem/omsorgstjenester og utvide tjenestespekteret.