Mastergradsstudium i telemedisin

Universitetet i Tromsø planlegger i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin (NST) å tilby et to-årig mastergradsstudium i telemedisin.

Mastergradstudiet vil rekruttere internasjonalt og gi kandidatene en bred innsikt i hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan utnyttes til å gi et bedre og mer effektivt helsevesen. Telemedisin omhandler medisinsk praksis over avstand ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi, men vil i denne sammenheng også omfatte metodiske og teknologiske forutsetninger og de sosiale og organisatoriske prosesser som hører til.

En mastergrad tildeles på bakgrunn av et fullført studieprogram som minimum bygger på en fullført bachelorgrad med innlagt krav til fordypning. Målgruppen for mastergradsstudiet i telemedisin er studenter som har oppnådd en grad innenfor medisin/helsefag, teknologi eller samfunnsfag og som har interesse for telemedisin.

Gjennom studiet skal kandidatene kvalifisere seg til å kunne lede innføring av telemedisinske tjenester og program, til å utvikle telemedisinske produkter og tjenester, samt til undervisningsoppgaver. Det er også en målsetting å forberede studentene til å starte på en forskerutdanning innen feltet, dersom de skulle ønske det.

Telemedisin er et fag der flere innfallsvikler er vanlig og også nødvendig. Suksesshistoriene kan ofte forklares med at alle relevante perspektiv er benyttet og at ulike fagfolk har samarbeidet godt om oppgaven. Masterutdanningen ser det derfor som en av sine oppgaver å gi studentene en viss fellesforståelse og innblikk i for dem nye modeller og terminologi. Dette innebærer blant annet å gi teknologer den nødvendige medisinske/helsefaglige kunnskap, mens studenter med en medisinsk/helsefaglig utdanning gis tilsvarende teknologiske kunnskaper.

I denne flerfaglige tilnærmingen ligger det også store utfordringer mht. å bevare kvalitet og dybde. Utfordringen forsterkes ved at studieplanen i stor grad må bygges opp fra grunnen da det internasjonalt knapt finnes andre universitet som tilbyr en høyere utdanning i telemedisin. Samtidig betyr det at denne masterutdanningen har alle muligheter til å bli god og unik.

Det første kull studenter i telemedisin starter etter planen opp høsten 2004 og avslutter med å levere en masteroppgave våren 2006.

For nærmere info:
Prosjektleder Gjermund Hartviksen,  gjermund.hartviksen@telemed.no - tlf. 777 54117
eller Dekanus Georg Sager, 
Georg.Sager@fagmed.uit.no  tlf. 776 44764.