Med lomma full av e-helse

India er på full fart oppover. Men det er også et land med mange utfordringer. Shabbir Syed Abdul's drøm er å møte en av disse utfordringene og gi et bedre helsetilbud til alle indere. Og han vil ta i bruk mobiltelefonen for å oppnå akkurat det.
shabbir_phone_400
Det finnes i dag flere hundre millioner mobiltelefoner i India, og antallet stiger raskt. Masterstudent Shabbir Syed Abdul vil gi inderne muligheten til å ta med seg informasjon om sine medisiner, allergier og kroniske sykdommer på telefonen. - Dette vil redde liv, mener han. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Shabbir Syed Abdul er fra India, men han har studert medisin i Arkhangelsk og St. Petersburg i Russland. Nå er han i ferd med å avslutte masterstudiet i telemedisin ved Universitetet i Tromsø. Med andre ord, han er et godt eksempel på det moderne og globale arbeids- og kunnskapsmarkedet.

Nylig var Shabbir på studiereise i hjemlandet for å samle data til masteroppgaven i telemedisin. I denne oppgaven gjør han en analyse av overgangen fra pasientjournaler på papir til elektroniske journaler på indiske sykehus. Men han bruker telemedisin-studiet som springbrett til noe enda større.
 

Kritisk informasjon på telefonen

- Da jeg jobbet som lege i India og på Maldivene opplevde jeg ofte at patientene kom til meg uten noen som helst dokumentasjon på hvilken behandling de hadde fått tidligere. Det hendte ofte at de bare hadde med seg en papirkopi av en pasientjournal med dårlig håndskrift, forteller han.

Han konkluderte med at indiske leger har et desperat behov for bedre informasjon om pasientenes helsetilstand og tidligere behandling. En måte å gjøre det på er å la pasienten ta med seg den viktigste og mest kritiske informasjonen. Så hvorfor ikke bruke en minnepinne til å frakte denne informasjonen, eller for den saks skyld la mobiltelefonen gjøre jobben?

Dette kan være spesielt viktig for eldre og mennesker med kroniske sykdommer. For dem kan det være livsviktig at helsepersonell får tilgang til informasjon om medisinering, allergier og kanskje et direktenumer til sykehuset der du ellers får behandling.

- Hva om du får et anfall og trenger hjelp? Det kunne vært veldig nyttig å ha med den informasjonen som legen trenger for å hjelpe deg. I verste fall kan mangel på informasjon ta livet av deg. Hvis legen gir deg medisiner som reagerer negativt med allergimedisinen din – som legen ikke vet at du tar - så kan dette gi alvorlige eller livstruende reaksjoner.
 

IKT og helse – Den perfekte kombinasjonen

Når du er født og oppvokst i India blir det fort veldig naturlig å være opptatt av teknologi. Det enorme subkontinentet har fostret et stort antall dyktige leger og kirurger, i tillegg til veldig dyktige systemutviklere.

- Det var naturlig for meg å bli interessert i kombinasjonen IKT og medisin, fordi vi indere alltid har vært interessert i ny teknologi, samtidig som jeg var utdannet lege, sier Shabbir entusiastisk.

Han forteller at grunnlegger av Hotmail, for eksempel, var en indisk dataprogrammer som heter Sabeer Bhatia. En annen av Shabbir’s landsmenn, Vinod Dham, utviklet pentium chip’en, som er hjernen i de fleste pc’ene våre i dag.

- Vi indere har bestandig vært opptatt av innovasjon og nye teknologier. Hvem tror du oppfant tallet null, spør han med et smil.

Masterstudiet i telemedisin

Høsten 2005 startet Universitetet i Tromsø et 2-årig masterprogram for utdanning i telemedisin og e-helse. Studentene kan velge mellom retningene teknologi og helse, og studiet starter hver høst. Masterstudiet er utviklet av og drives i tett samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Nasjonalt senter for telemedisin (NST).

Du finner mer informasjon om masterstudiet i telemedisin og e-helse på disse sidene: