Med pasienten i førersetet

Fremtidens helsetjenester blir sentrert rundt pasienten og ikke rundt sykehuset som i idag, forteller Bill Crounse fra Microsoft.
bill_crounse_2_400
Informasjon er tilgjengelig overalt og mobiltelefoner kan brukes til alt; også til helsetjenester, forteller doktor Bill Crounse fra Microsofts world wide health. Foto: Jan Fredrik Frantzen.

På den første dagen av årets telemedisin-konferanse i Tromsø presenterte tidligere lege Bill Crounse de trendene som er på gang innen helsepleie rundt om i verden, og visjonene om hvordan helsevesenet kommer til å se ut de neste tiårene.

Og det ser ut som vi er på god vei vekk fra den gamle måten å gjøre ting på. Helsetjenestene kommer til å bli mer interaktive - de vil komme til pasienten, snarere enn at pasienten vil komme til dem.

Større ansvar for egen helse

-Vår nye helseplattform, Microsoft Health Vault, er bygd opp rundt pasienten. Foreløpig er den bare tilgjengelig i USA, men vi vil legge til rette for at den enkelte skal kunne bygge opp en database om sin helse og dele med dem man mener trenger informasjonen, sa doktor Crounse fra talerstolen.

Og dette er resultatet av de fem store helsetrendene i samfunnet som Crounse presenterte i foredraget sitt. For det første må du ta større ansvar for din egen helse, helsetjenester blir sett på mer som en vare du kan kjøpe, informasjon er tilgjengelig overalt og vi er i ferd med å få en kritisk mangel på helsepersonell.

-For eksempel, i USA har vi nå en desperat mangel på sykepleiere. Da må vi enten importere arbeidstakere eller ta i bruk ny teknologi for å gjøre jobben.

På nettet fra sengekanten

Hemmeligheten ligger i at IT-produkter og løsninger for helsesektoren må bli mer tilgjengelig som enkeltvarer som kan tilpasses. I dag kjøper helsevesenet inn store og kostbare systemer, men ifølge Crounse er det store penger å spare på å kjøpe komponenter av programvare og utstyr.

-Det er mye billigere å kjøpe delene og tilpasse det etter ditt eget behov. For eksempel har et sykehus i Arkansas i USA bygd opp kommunikasjonsterminaler ved alle sykesengene, slik at pasientene kan bruke internett, bestille filmer, sende e-post og chatte med vennene.
-Legen som startet med dette arbeidet fant ingen slike systemer på markedet, så de gikk ut og kjøpte skjermer med berøringsteknologi og Microsofts Xbox 360. Så programmerte de om og lagde et helt nytt brukergrensesnitt med berøringsteknologi som passet til behovene til pasienten. Enkelt, billig og fleksibelt…

Les mer…

Du kan lese mer om Bill Crounses tanker om framtidas helsetjenester på helsebloggen http://blogs.msdn.com/healthblog/