Meld deg på sluttkonferansen i Chain of Trust

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin er en sentral aktør i arbeidet EU gjør for å øke tilliten og forståelsen for telemedisin. Prosjektet Chain of Trust har undersøkt holdningene til telemedisin i stor skala.
chain of trust logo

Neste steg på veien er å skape et forum der man øker bevissthet, tillit og aksept for bruken av telemedisin. I korte trekk handler det om å forstå pasienters og helsepersonells perspektiv på telemedisin og bygge tillit og aksept.

Se informasjon om avslutningskonferansen i vedlagte dokument. Vedlagt finnes også øvrig dokumentasjon på prosjektets resultater.

Påmeldingsskjema finner dere her.

På høyeste nivå

– Prosjektet skal nå løftes opp på EU-kommisjonens nivå. Målet er at vi skal få mer bruk av telemedisinske løsninger. Vi skal også komme med anbefalinger om hvordan vi skal respondere på funnene vi har kommet over i prosjektperioden, forteller Undine Knarvik.

Knarvik er ansatt ved NST og har fra vår side ansvaret med å utarbeide rammene for Chain of Trust. Prosjektet skal finne frem til barrierene som står i veien for oppbygging av tillit og godkjenning av slike tjenester. Prosjektet ønsker å bidra til å bryte ned barrierene.

Omfattende arbeid

Siden oppstarten i 2011 har 168 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler blitt gjennomgått. I tillegg er det gjort større brukerundersøkelser i 32 land med over 6.700 respondenter. 700 av disse i Norge.

Seks nasjonale workshops er arrangert, i tillegg til fire europeiske fokusgruppemøter og seks nasjonale rundebordskonferanser med mål om å løfte temaet på et beslutningstakende nivå.. Ifølge Knarvik har prosjektet vært interessant på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

– Tilnærmingen til telemedisin er forskjellig fra land til land. Det som har gledet mest er at de nasjonale aktivitetene har bidratt utover prosjektet til å øke bevisstheten rundt telemedisin, sier Knarvik.

Ifølge et av funnene fra den europeiske brukerundersøkelsen er 70 prosent av de som ikke har brukt telemedisin før villige til å ta det i bruk.

Avsluttende konferanse

– Prosjektet avsluttes i januar 2013 med en sluttkonferanse i Brüssel. Der skal vi samle både politikere og beslutningstakere fra relaterte organisasjoner i EU i tillegg til nasjonale interessenter som brukere, helsedirektorat, departementer og brukerorganisasjoner, forteller Knarvik.

Prosjektkonsortiet vil presentere funnene og legge frem en rekke anbefalinger til medlemslandene for hvordan telemedisin best mulig kan løftes opp og spres.