Mennesker møter teknologi

Et forskningsprosjekt ledet fra Nasjonalt senter for telemedisin er i gang med å undersøke hva som skjer i møtet mellom mennesker og teknologi.

I helsevesenet, som i andre deler av samfunnet, er teknologien på full fremmarsj. Nye teknologiske løsninger påvirker utviklingen av helsetjenestene i stadig økende grad. Det gjelder både organisatorisk og i forhold til nye behandlingsformer i sektoren.

Det spennende møtet
Hva skjer egentlig i møtet mellom mennesker og ny teknologi? Hvordan bruker helsepersonell ny kommunikasjonsteknologi, og hvordan påvirker nye medier hverdagen deres?
Dette skal forskere ved Nasjonalt senter for telemedisin, Norut Samfunn, Universitetssykehuset Nord-Norge, Universitetet i Tromsø, University of Southampton og NTNU forsøke å finne svar på i studien; Space, Power and Communication, The Dynamics of convergent ICT in the Norwegian Health care.

Samspillet undersøkes
Utstyr som telemedisin, elektroniske pasientjournaler, bookingsystemer, digital røntgen og mobiltelefoner er tatt i bruk for å bidra til høy kvalitet og mer effektivitet. Men hvordan fungerer dette i praksis?
- Når disse teknologiene tas i bruk i helsesektoren oppstår utfordringer knyttet til blant annet fysisk og sosial tilstedeværelse, samt organisatoriske og yrkesmessige forhold, sier forsker Ann Therese Lotherington ved Norut Samfunn.
Samspillet mellom sosiale og tekniske faktorer i hverdagen skal nå undersøkes. Forskerne vil også prøve å finne ut hvorfor noen teknologier slår an, mens andre ender opp som økonomiske og organisatoriske flauser.

Studier ved sykehus
Konkrete studier skal gjøres ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Lofoten sykehus.
Prosjektet ledes av Nasjonalt senter for telemedisin, med Aud Obstfelder som prosjektleder. Finansieringen kommer fra Norges forskningsråd.


Forskerne som skal studere hva som skjer i møtet mellom mennesker og teknologi er f.v.; Aud Obstfelder(prosjektleder),  NST,  Ann Therese Lotherington, UiT, Kari Dyb, NST og gjesteforsker Susan Halford.

Prosjektets nettsider