Mer og bedre læring på nett

Nordnorske Helsekompetanse.no var først ut med e-læring for helsepersonell i Norge. Siden den tid har det vært en rivende utvikling på feltet. Nå kommer Helsekompetanse i ny, oppdatert versjon og byr på en velfylt katalog over nettkurs, kompetanseportaler og fagnett for helsesektoren.

NyeHK_skjermdump_400x243
På nye Helsekompetanse kan du søke i en stor katalog med nettkurs, kompetanseportaler og fagnett.

Lærte av oljeindustrien

På Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), som Helsekompetanse er en del av, har man prøvd ut teknologi til nettbasert læring siden 1994. Ved oppstarten av Helsekompetanse for femten år siden var det ingen i den norske helsesektoren som hadde gjort noe på nettbasert læring og organisasjonsutvikling i tilknytning til det.

- Vi måtte etablere kontakt med bank- og oljeindustrien for å lære av dem, de hadde kommet langt. Vi var også en tur og så på hva de holdt på med i Silicon Valley, sier Kirsten Eriksen, leder i Helsekompetanse. Eriksen har vært med siden den spede begynnelsen og sett en voldsom økning i bruken av nettkurs og ulike kompetansetilbud på nett.

- Før måtte vi springe etter ulike aktører for å få dem til å lage kurs. Det trenger vi ikke lengre, de står i kø for å få hjelp til å komme ut med kompetansen sin i form av e-læringskurs, nettstøtta kompetansetilbud, fagnett, portaler og nettsteder.

Tilbudene lages i samarbeid med oppdragsgivere, ofte nasjonale og regionale kompetansesentre, pasientorganisasjoner eller utdanningsinstitusjoner. De fleste tilbudene er rettet mot helsepersonell, men læring  for pasienter og pårørende blir stadig viktigere. Tilbudene kan være nasjonale eller regionale, alt etter som hvilken oppdragsgiver de er laget for.

Fleksibelt system gir fleksibel læring

En utfordring hele veien har vært teknologien, som forandrer seg kontinuerlig. Fra å ha prøvd ut rigide, dyre systemer har Helsekompetanse nå i flere år brukt åpne, fleksible løsninger.

- Åpne løsninger er veien å gå, sier Eriksen. Fleksibiliteten har gitt oss muligheten til å snu ting på hodet slik at systemet følger innholdet og ikke omvendt. Et system må kunne tilpasses enkelt for at vi skal kunne lage læringsprogrammer som gir god læring til den enkelte. Folk lærer nemlig på forskjellige måter.

En utfordring å oppdatere seg

For den store andelen av helsepersonell som har sitt virke i god avstand fra utdanningsinstitusjonene, er behovene for oppdatering og kompetanseutvikling en stadig større utfordring.

- Det er kostbart å reise på kurs, krevende å forlate jobb og kolleger for lengre perioder, ofte vanskelig å reise bort fra familie og omsorgsforpliktelser i heimen. Det er her teknologien kommer oss til unnsetning ved å gjøre e-læring tilgjengelig for helsepersonell, uavhengig av bosted, sa Finn-Henry Hansen, direktør i Helse Nord RHF da han klippet snora for nye Helsekompetanse.no.  

Livslang læring

I helsesektoren er ikke utdanning noe man gjør seg ferdig med en gang for alle. Behovet for kontinuerlig læring og etterutdanning er økende i en sektor med stadig skjerpede krav til kompetanse og en akselererende faglig og teknologisk utvikling. Helse Nord har derfor varslet en sterkere satsing på kompetanseheving på nett. 

- Mange har nytt godt av Helsekompetanse sine nettkurs, både innen og utenfor vår landsdel. Men Helsekompetanse hviler ikke på sine laurbær, de tar nye og fremtidsrettede steg og det setter vi pris på, sa Hansen.   

Se www.helsekompetanse.no for full oversikt over spennende kompetansetilbud!