Mobilt system for katastrofer

På et G8-møte i St. Petersburg i disse dager, lanserer Russlands president Vladimir Putin en idé om et globalt system for monitorering (overvåking) og samhandling ved eksempelvis livsfarlige infeksjoner som fugleinfluensa.

En organisasjon ved navn TANA Group i Russland har utviklet mobile telemedisinske enheter i alle størrelser. Etter mange års utprøving og tilpasning av telemedisinske løsninger og satellittkommunikasjon, presenteres nå en løsning som kan brukes internasjonalt.

-Vi kan inkorporere utstyret i fly, helikopter, tog, båt, snøscooter og bil. Men det mest populære er en lastebil med spesifikasjoner gyldige til rally Paris-Dakar, forteller Vladimir Gulko fra TANA Group i Moskva.

Lastebil med finteknologi
Lastebilen er stor, robust og innreddet med finteknologi. Den kan fungere både som et diagnostisk senter og som kommunikasjonssenter. Den kan brukes til å screene en lokalbefolkning i ødemarken eller ved akutte situasjoner med mange skadde. Diagnostisk utstyr for tidlig oppdagelse av tuberkulose, AIDS og malaria kan bli tilpasset til mer "vanlige" diagnostiske prosesser.

-Når avstandene er store og sekundene teller kan man frakte disse bilene med lastefly til katastrofestedet. Der benyttes IKT og satellittkommunikasjon til informasjonsinnsamling, logistiske prosesser og som moderne postsentral i tillegg til mer kjente medisinske applikasjoner, forklarer Gulko.

Når infrastruktur svikter
Nytteverdien av et slikt mobilt system, er at folk kan finne ut hvordan det går med en slektning i et katastrofeområde uten å måtte reise dit. Satellittkommunikasjon gjør det mulig å ringe til og fra katastrofestedet når elektrisitet, datalinjer og annen infrastruktur svikter. Det er også mulig å bringe psykologisk støttepersonell via videokonferanse til området før et kriseteam rekker å reise dit. Små kofferter med denne type utstyr i fly kan spare flyselskap for nødlanding ved akutte helseavvik under en flytur.

Må tenke stort
Resultater viser at det lønner seg å tenke stort. Man får ren gevinst allerede etter 3 måneders bruk av slik bil. Under utprøvningsperioden oppdaget TANA en del organisatoriske utfordringer som man aldri har snakket om før. Dessuten kan slik ekviperte framkomstmidler hjelpe ved innføring av landsomfattende forebyggende helseprogram.


Bilde: Vladimir Gulko fra TANA Group i Moskva presenterte en mobilt system som kan brukes i katastrofeområder og ved store ulykker.
Foto: Jarl-Stian Olsen