Moderne minister søker råd hos NST

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer har vært på besøk ved Nasjonalt senter for telemedisin for å søke kunnskap om hvordan telemedisin og e-helse kan anvendes i regjeringens målrettede moderniseringsarbeid.

Meyer har en uttrykt visjon om å skape en enklere hverdag for borgere og næringsliv. Statsråden var i møtet med ledelsen ved det telemedisinske senter opptatt av å få ideer og råd om hvordan helse-Norge kan moderniseres ved hjelp av effektive og gode teknologiløsninger.

Et par timers presentasjon av telemedisinske prosjekter og tanker om fremtidige løsninger ga ministeren et innblikk i hva utviklingen innenfor e-helse kan gi av tjenester og muligheter for pasienter og brukere i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Min side

Moderniseringsministeren engasjerte seg aktivt i diskusjonen om alt fra behovet for selvhjelpsgruppe for ulike pasientgrupper på nettet til muligheter for elektroniske legekonsultasjoner via e-post.

- Dette ser jeg som en naturlig del av konseptet "min side", påpeker Meyer og antar at det kan være et IT-verktøy på plass, som sikrer bedre utnyttelse av fellesskapets ressurser, ved ferietider neste år.


Avslutningsvis rundet moderniseringsministeren av med å rose det telemedisinske miljøet i Tromsø.

- Tusen takk for en spennende, lærerik og motiverende ettermiddag i Tromsø, sa en fornøyd, moderne minister.