Moderne tilbud til usynlig gruppe

Mange barn og ungdommer, som lever med psykisk syke foreldre, er vanskelige å få øye på.

Noen få ”heldige” får hjelp fra ildsjeler som de tilfeldig kommer borti. Andre får aldri hjelp fordi de som treffer dem til daglig ikke har kompetanse til å få øye på dem.

”De rydder opp etter selvmordsforsøk og overlates til seg selv.                      
 Men hvem tar ansvar for de 90 000 norske barna som lever med 
psykisk syke foreldre?” 

(Dagbladet 29. april 2006)

I desember 2005 åpnet et nytt nasjonalt tilbud til denne gruppen. Snakkerommet på nettstedet www.morild.org er et lukket diskusjonsforum for ungdom med psykisk syke foreldre. Det er det første i sitt slag i Norge og er rettet mot ungdom mellom 15 og 18 år.

Her kan de unge snakke med jevnaldrende i samme situasjon. Snakkerommet er utviklet og tilrettelagt som en del av nettstedet www.morild.org, en internettside for ungdom som har foreldre med psykiske problemer. Nettsiden ble opprettet i 2001, og drives av Sørlandet sykehus v/ ”Avdeling for barn og unges psykiske helse”. Siste nyvinning på nettsidene er snakkerommet, opprettet og drevet i et samarbeid mellom Sørlandet sykehus og Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.

Lukket samtaleforum
I snakkerommet kan ungdommene dele erfaringer, gi hverandre råd og kanskje trøst. Men det aller viktigste er at de kan få en opplevelse av ikke å være alene med sine tanker og vanskelige utfordringer. Snakkerommet er tilgjengelig hele døgnet. Her kan de skrive om sine følelser og tanker og dele disse med andre akkurat når de har behov for det.

Passordbeskyttet
Snakkerommet er passordbeskyttet og alle deltakerne er anonyme for hverandre. Det organiseres på en måte som skal ivareta alle deltakere. Du finner det ved å gå inn på www.morild.org.

Forskningsprosjekt
Snakkerommet er også en del av et forskningsprosjekt, for å undersøke om dette tilbudet kan være til hjelp for ungdom med foreldre som har psykiske problemer. Deltakere som er under 16 år, må derfor ha tillatelse fra en av foreldrene for å delta. Forsker Marianne Trondsen ved Nasjonalt senter for telemedisin ønsker flere deltakere til snakkerommet og interessert kan melde seg på til henne.


Kontakt Marianne Trondsen v/ Nasjonalt senter for telemedisin på e-post marianne.trondsen@telemed.no eller telefon 41 51 07 92.

Fakta om ”de glemte barna”

* Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet viser beregninger at 130.000 familier i Norge lever med psykisk sykdom og rusproblemer, og at mellom 200.000 og 300.000 barn og unge kan ha dette som en del av sin livssituasjon.

* På bakgrunn av 2004-tall fra norsk pasientregister, beregnet i fjor seniorforsker Helge Hagen ved SINTEF at ca. 90.000 norske barn lever med en mor eller far som befinner seg i behandlingsapparatet for en psykisk lidelse.

* I opptrappingsplanen for psykisk helsevern, som skal styrke tilbudet til psykisk syke i perioden 1998 til 2008, er barn med foreldre som er psykisk syk nevnt med én setning: ”Et viktig ledd i dette arbeidet er å ivareta behovene hos barn av foreldre med psykiske lidelser”.